Katalógusbemutató

2024. febr. 17. 16:00

Szeretettel várunk mindenkit a Határkor című kiállításunk katalógusbemutatójára február 17-én 16 órától a MODEM-ben.

Program:
Kovács Edward beszélget Fátyol Zoltán és Tamus István kiállítóművészekkel, Áfra Jánossal, a tárlat kurátorával és Kónya Ábel képzőművésszel, a kiadvány egyik szerzőjével.

A kiállításról:

A „határkor” egy komplex átalakulási folyamatot jelző időszak a saját rend alapján stabilitásra szert tevő korszakok között, átmenet, amely az előre mutatás gesztusával hidat képez a meghaladottnak vélt múltból a jövő felé. Az emberéletnek is vannak ilyen – gyakran szimbolikus eseményekkel megszentelt – intenzív időszakai, amelyek lehetőséget teremtenek az eredmények összegzésére és új célok kijelölésére. A Határkor című kiállítás két debreceni alkotó, Fátyol Zoltán képzőművész és Tamus István grafikusművész hetvenedik születésnapját ünnepli az érett pályaszakaszukból származó művek rendszerezésével.

Tamus és Fátyol jelentős történelmi, politikai, gazdasági, kulturális és technológiai váltásoknak voltak tanúi az elmúlt évtizedek során, karakteresen eltérő vizuális világukban viszont mindezek nyomai eltérő intenzitással mutatkoznak meg. Amíg Tamus sokszorosított grafikái a legutóbbi időkig rendszerint a valóságreprezentáció igényével léptek fel, és objektjei is gyakran mutatnak vissza helyekre, az alkotó életútjának különféle eseményeire és szereplőire, addig Fátyol festményei, kollázsai és asszamblázsai évtizedek óta a művészet önérvényű léte, illetve az idő- és térviszonyokról való leválaszthatósága mellett érvelnek, egy alternatív valóságmodell irányába mutatva.

Amint azt a munkáikon felfedezhető stiláris megoldások, szimbólumok, utalások és címbéli hivatkozások jelzik, mindkettőjük tevékenysége a hagyományfolytonosság jegyében bontakozott ki, a tudásátadásra nagy figyelmet fordítva. Közel fél évszázada vesznek részt a debreceni vizuális nevelésben, és a tágabb régió kulturális életének szervezőegyéniségei. Míg Fátyol 1991-es alapításától fogva a Vámospércsi Művésztelep és Grafikai Műhely irányítója, addig Tamus István 1996-os indulásától a derecskei Hajdú-Bihari Grafikai Művésztelep művészeti vezetője, továbbá 2000-ben megalapította a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületét (GADE), amelynek mindmáig elnöke. Nemcsak a művésztelepi alkotómunka során belakott terek és tájak idéződnek meg a kiállítás képein, hanem olykor maguk a művészek és mindennapjaik is.

A meghatározó helyi művészek MODEM-es kiállítása nem törekedhet teljeskörű életműáttekintésre, ugyanakkor a fontosabb képcsoportok egymás mellé rendezésével szeretne betekintést engedni abba, milyen témák, motívumok és technikai kísérletezések határozták meg e két eltérő habitusú alkotó eddigi életútját. A leginkább a keresztény hit és a bibliai történetek, helyi vonatkozású és utazások során bejárt terek, valamint különleges élethelyzetek inspirálta mozgalmas grafikáiról ismert Tamus István 2023-ban, a különféle anyagokkal kísérletező, az archaikus kifejezésmódokkal párbeszédbe lépve önérvényű magánmitológiát teremtő Fátyol Zoltán pedig 2024-ben ünnepli hetvenedik születésnapját. Ez a kiállítás ugyanakkor nem csupán visszatekintés, hanem határkő is, amely a legfrissebb művek bemutatásával továbblépési lehetőségeket előjelez.

Kurátor: Áfra János

Az esemény minden vendégünk számára ingyenes.

A látogatók részvételükkel elfogadják, hogy az esemény során hang- és képfelvételek készülnek, amelyeket a MODEM felületein promóciós céllal felhasználhatunk.

Ugrás az elejére