Keresztury Tibor tárlatvezetése

2017. ápr. 29. 16:00

Különböző korszakaiban drMáriás más-más formában, de többnyire ugyanazt festi: az időről időre darabjaira hulló, esetenként rosszul összerakott világot. Azt, ami nem stimmel, ami nem illeszkedik, ami megkeseríti az életünket. Azt, aminek nem kellene feltétlenül így lennie. Ami a mi felelősségünk.

A művész korai korszakában keletkezett képeinek központi motívuma a törékeny, kiszolgáltatott pálcikaemberke. De a sematizált pálcikaformák nem a semmiben lógnak, hanem egy felfejthetetlenül rendetlen hálózatra íródnak rá. drMáriás hamar maga mögött hagyta ezt a neoavantgárd formanyelvet, s a nyolcvanas évek végén egy új sorozatba kezdett. Ezek a feketéllő univerzumban felfénylő fehér alakok hol a gyermekrajzok hagyományos motívumaihoz nyúlnak vissza, hol pedig ironikus megfogalmazásait kínálják a világba vetettség metafizikus tapasztalatának. Esetenként csak foltokat látunk, érdekes alakzatokat, amelyek első pillantásra origamifigurákat vagy népművészeti díszítéseket idéznek, de aztán észrevesszük a kapcsolódásokat – a konstrukciót, amely rólunk szól, a mi kisszerű életünkről. Ezek a képek már nem a világegyetem, hanem az ember, a társadalom működési rendjét mutatják fel – egyre több iróniával.

A kilencvenes évek elején ez az irónia egy időre visszaszorult a művekből – előtérbe került az egzisztenciálisan megszenvedett sorsesemények elégikus, egyetemes igényű felmutatása. Ennek egyik eszköze a különféle ruhadarabok és használati tárgyak antropomorf megelevenítése.

Az ezredfordulót követően megszülető társadalomkritikus, a közép-kelet-európai groteszk hagyományain alapuló, de a pop art szellemiségéhez is visszanyúló újfajta kifejezésmóddal, az új képek világával aztán drMáriás visszatér egy évtizeddel korábbi művészetéhez – harsány, erőteljes módon parafrazeálva önmagát, egyúttal túl is lépve azon a radikális irónia felé. A portréfestészeti hagyományt megidéző alkotások a velünk élő, de legalábbis néha még mindig kísértő, szörnyű történelmi múltat, a kisszerű celebvilágot és a közélet szereplőit – vagyis a kommunikáció által uralt szép új világ híradóinak hőseit – teszik témává a művészeti hagyomány kontrasztot adó formai eszközeivel.

Április 29-én 16 órától Keresztury Tibor író és irodalomkritikus vezeti végig a közönséget drMáriás tárlatán.

Ugrás az elejére