Nemzeti Tankönyv – Keserue Zsolt új katalógusának bemutatója az Ünnepi Könyvhéten

2019. jún. 15. 14:00

Miképpen konstruálják meg szakértői csoportok, történelemkönyvek a nemzeti történelem hivatalos, kanonizált olvasatát? Milyen alternatív olvasatok léteznek, hogyan néz ki „idegen” nézőpontokból a magyar történelem? Hogyan vehet részt a múlt újraértelmezésében a kortárs művészet, a kritikai pedagógia? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a MODEM-ben július 7-ig látható rendhagyó kiállítás, amelyhez – azonos címen – katalógus is készült.

A Keserue Zsolt által létrehozott és irányított A Nemzeti Tankönyv Projekt című művészeti kezdeményezés a nemzeti identitás kérdését a kritikai pedagógia segítségével értelmezi újra. Hátterében egy 2010 óta folyamatosan épülő és különböző külföldi középiskolai történelemtankönyveket tartalmazó archívummal. Az archívumi anyag magyar történelemmel foglalkozó részeit workshopokon közösen dolgozzák fel a középiskolások és történelemtanáraik, összehasonlítva a történelmi emlékezet nemzetenként eltérő, gyakran ellentmondásos narratíváit. A kiállítás középpontjában egy szimbolikus értékű műtárgy, a Nemzeti Tankönyv elnevezésű kollázskönyv áll, amely kizárólag a külföldi tankönyvekből kivágott releváns szöveg- és képanyagot használva, időrendben mutatja be a magyar történelem eseményeit.

A projekt – és így a kötet is – egy további elemmel bővült, a középiskolások aktív részvételével létrejött egy sztereotípiagyűjtemény is. A projektben részt vevő diákok külföldi ismerőseiktől magyarokról szóló sztereotípiákat gyűjtöttek, amelyeket művészeti produktumok (rajzok, plakátok, videók, animációk, makettek) segítségével vizualizáltak és kiállításokon mutattak be.

A többéves kutató- és feldolgozó munka legfontosabb eredményeit egy funkcionális honlap (http://archiv.nationaltextbook.hu/index) foglalja össze, amely kereshető formában magyar és angol nyelven tartalmazza a kollázskönyv teljes anyagát, valamint a workshopok dokumentációját.

Résztvevők:
Gyáni Gábor történész, egyetemi tanát, a Magyar Tudományos akadémia rendes tagja
Szíjártó Zsolt médiakutató, a kiállítás kurátora
Keserue Zsolt képzőművész

A MODEM eseménye – az Ünnepi Könyvhét valamennyi programjához hasonlóan – nyilvános és mindenki számára ingyenesen látogatható!

Ugrás az elejére