Zoom4 konferencia (1.nap)

2018. dec. 07. 10:30

Az új évezred társadalmi és kulturális változások drámai sorozatát hozta Európa számára, melyek az európaiság és európai identitás mibenlétének folyamatos újraartikulálását eredményezték. A kelet-európai államszocialista rezsimek 1989-90-es összeomlása után nem „a történelem vége” köszöntött az öreg kontinensre, mint ahogy a kilencvenes években még sokan gondolták. A globális neoliberális kapitalizmus és parlamentáris demokrácia látszólagos győzelme fölött érzett eufória nem volt hosszú életű. Míg Kelet-Európában a gyorsított tempóban bevezetett kapitalizmus vezetett gazdasági-társadalmi-kulturális válságok sorozatához (munkanélküliség, az életszínvonal hirtelen csökkenése, a régi szocializációs minták értékvesztése), addig a nyugat a kelet-európai „másik” különbözőségével (a demokráciáról alkotott eltérő elképzelésével, ideológiai ellenállásával vagy épp eltérő jövőképével) kellett szembe nézzen. Az új évezred és az EU keleti bővítése utáni idők, ha részben más okok folytán is, de szintén drámai változásokat hoztak. A nemzetközi terrorizmus megerősödése, a 2008-as gazdasági válság, a neoliberális gazdasági-politikai berendezkedéssel szembeni egyre növekvő elégedetlenség, a multikulturalizmus és politikai korrektség egyre markánsabb kritikája, az új jobboldal megerősödése és a politika általános jobbra tolódása, az egyre aggasztóbb demográfiai válság, vagy az egyre inkább átpolitizált nemzetközi migráció mind olyan társadalmi vitákat generálnak, melyek akarva-akaratlan kérdésessé teszik és újrafogalmazzák az Európáról, az európaiságról és az európai identitásról szóló, korábban stabilnak hitt elképzeléseket.

Részletes pénteki program:

10:30–12:00

Benke Attila – Ki a legény a vadkeleten? Idegenség, lokalitás és maszkulinitás két kortárs easternben (Bogdan Mirica: Kutyák és Kostyál Márk: Kojot)

Zsolt Győri – Ruralizing Masculinities and Masculinizing the Rural in Márk Kostyál’s Kojot and Bogdan Mirica’s Caini 

György Kalmár – Impossible Encounters on a Frozen Planet: The Dystopian Europe of Jupiter’s Moon 

12:00–13:00

Ebédszünet

13:00–14:00

Plenáris előadás: Betty Kaklamanidou – European Cinema after the 2008 Financial Crisis: A Cartography

14:00–15:30

Feldmann Fanni – Who is more European? Queering Western and Eastern Stereotypes in Francis Lee’s God’s Own Country

Ureczky Eszter – Xenos and caritas: caring for the non-European Other in three films by the Dardenne brothers

Giorgi Razmadze – When Georgia met Europe

Szíjártó Imre – Az Európa-erőd – Kortárs kelet-közép-európai filmek képe Európa határáról

Sághy Miklós – Identitásképző terek a 2010-es évek magyar filmjeiben

Beretvás Gábor – Az „európaiság” kérdéskörének megjelenése napjaink dokumentumfilmekben

15:30–16:00

Könyvbemutató

16:00–18:00

Filmvetítés: Brazilok (2017, rend.: Csaba M. Kiss, Gábor Rohonyi)

18:00–19:00

Moderált beszélgetés M. Kiss Csaba rendezővel

Ugrás az elejére