Zoom4 konferencia (2.nap)

2018. dec. 08. 10:00

Az új évezred társadalmi és kulturális változások drámai sorozatát hozta Európa számára, melyek az európaiság és európai identitás mibenlétének folyamatos újraartikulálását eredményezték. A kelet-európai államszocialista rezsimek 1989-90-es összeomlása után nem „a történelem vége” köszöntött az öreg kontinensre, mint ahogy a kilencvenes években még sokan gondolták. A globális neoliberális kapitalizmus és parlamentáris demokrácia látszólagos győzelme fölött érzett eufória nem volt hosszú életű. Míg Kelet-Európában a gyorsított tempóban bevezetett kapitalizmus vezetett gazdasági-társadalmi-kulturális válságok sorozatához (munkanélküliség, az életszínvonal hirtelen csökkenése, a régi szocializációs minták értékvesztése), addig a nyugat a kelet-európai „másik” különbözőségével (a demokráciáról alkotott eltérő elképzelésével, ideológiai ellenállásával vagy épp eltérő jövőképével) kellett szembe nézzen. Az új évezred és az EU keleti bővítése utáni idők, ha részben más okok folytán is, de szintén drámai változásokat hoztak. A nemzetközi terrorizmus megerősödése, a 2008-as gazdasági válság, a neoliberális gazdasági-politikai berendezkedéssel szembeni egyre növekvő elégedetlenség, a multikulturalizmus és politikai korrektség egyre markánsabb kritikája, az új jobboldal megerősödése és a politika általános jobbra tolódása, az egyre aggasztóbb demográfiai válság, vagy az egyre inkább átpolitizált nemzetközi migráció mind olyan társadalmi vitákat generálnak, melyek akarva-akaratlan kérdésessé teszik és újrafogalmazzák az Európáról, az európaiságról és az európai identitásról szóló, korábban stabilnak hitt elképzeléseket.

Részletes szombati program:

10:00–11:30

Turnacker Katalin – „Úri idők” – Globalizáció és kolonializmus kritikai reflexiója kortárs német szatírákban

Zalán Márk – A vasfüggönyön túl. A rendszerváltozás utáni lengyel film Nyugat-képe.

Pócsik Andrea – Európai film és filmoktatás

Neha Hooda – Romanticized Notion of Eastern Europe in Indian Cinema

Szabó Zoltán – A maga mögött kullogó jelen: a posztkommunizmus köztes szubjektumai Šarūnas Bartas Freedom című filmjében

Hübner Andrea – Postmodern Cults in Film location Tourism. Place, Non-place, Pseudo Place

11:30–12:00

Ebédszünet

13:00–14:00

Plenáris előadás: Varga Balázs – A kortárs magyar film Európái

14:00–16:00

Gelencsér Gábor – Útlevél a semmibe. Az de-európanizáció mint önkolonizáció az 1989 utáni magyar filmben

Záhonyi-Ábel Márk – A Híd és a Verseny. A mintakövetés – mintaformálás szempontjai Bereményi Géza: A Hídember (2002) és Herendi Gábor: Kincsem (2017) című alkotásában

Szabó Elemér – Képpoétika a modernitás és kulturalizmus elméleteinek erőterében: Sára Sándor „romaképeinek” rejtett szerkezetéről

Pólik József – Egy pikoló szabadság: Az autonómia problémája Máriássy Félix Egy pikoló világos című filmjében

Ugrás az elejére