semmiség

/tetoválás, 2019./

…semmi dekoratív jelleg, még a szőr is benövi egy fél év alatt. Nem olvasható és nincs mutogatva. Mégis egy hosszas folyamat végső eredménye, mely életem végéig rajtam lesz. A kis/nagy: semmiség.

A nyomhagyás eredménye, és a jelentésrétegek katalizátorként egyszerre adnak egy mikroszkopikus, szűk keresztmetszetet és nyitnak ki egy makro tekintetet.

Fölfelé süllyedni lehet

/kiállítás, 2019. B24 Galéria/

Helyspecifikus installációmra úgy tekintek, mint egy abszurd drámára. A három osztatú tér egységei önmagukban is értelmezhető és új olvasatokat adó munkák/munka részek, de az egészet tekintve egy nagy installáció elemei/kellékei.

A teret bejárva nem ismerünk meg szereplőket. Sem én sem a néző/olvasó nem halad lineárisan egy történet mentén. Egy lehetetlen állapot generálódik az installált térben. A kettősség felfokozottsága, a szobrászi igény és annak teljes tagadása, a kép fogalmának új és újabb értelmezése van jelen. A tér és az abba „épített” hiány szinte egy másik kiállításba vezet mindenkit. Pontos és látható elemek vannak jelen, mégis szinte semmit nem tudunk meg.