„Berszán az általa reprezentált világ középpontjába nem az embert, hanem a féreg szimbolikus alakját helyezi. Az ember mikrokozmoszát lecseréli a féreg dezantropomorf, arc-nélküli világára, egy olyan univerzumra, amely számunkra idegen – sötétsége és ismeretlensége szorongást ébreszt. Ilyen módon itt már nem is annyira a szervekké, sejtekké, atomokká szétesett emberről van szóm hanem a saját testünk láthatatlan sötétségében rejlő, idegen élőlények mikrovilágairól, amelyek a létezés más, nem-emberi minőségeit mutatják fel. Az ember kívül kerül azon a nyugati civilizáció által megteremtett humanista eszményen, amely őt a teremtés koronájaként, az élőlény-hierarchia tetején álló létezőként mutatta fel. Ebben a kortárs képzőművészeti projektben a féreg nem pusztán szimbólum, hanem közvetlen jelenvalóság, melyben az alantasság, a taszító mivolt “kézzelfogható” fizikai minőségként jelenítődik meg.” – Széplaky Gerda

A kötet a kiállítás katalógusa. Szerepel benne Széplaky Gerda Bevezetés a Genezis-projektbe, Sutyák Tibor Si és Szabó Attila A féregről című írása. Művek 2007-2010. Valamint Széplaky Gerda beszélgetése Berszán Zsolt képzőművésszel.

A katalógus a jegypenztar@modemart.hu címen rendelhető meg:
– megadva a vásárló nevét, elérhetőségét (e-mail vagy telefonszám), számlázási címét;
– feltüntetve feltüntetve a katalógus címét, a kért darabszámot;
– illetve az átvétel módját: személyesen a MODEM-ben (díjmentes), nyitvatartási időben;  vagy előre utalás után az Önök által megadott címen.