A Keserue Zsolt által létrehozott és irányított A Nemzeti Tankönyv Projekt című művészeti kezdeményezés a nemzeti identitás kérdését a kritikai pedagógia segítségével értelmezi újra. Hátterében egy 2010 óta folyamatosan épülő és különböző külföldi középiskolai történelemtankönyveket tartalmazó archívummal. Az archívumi anyag magyar történelemmel foglalkozó részeit workshopokon közösen dolgozzák fel a középiskolások és történelemtanáraik, összehasonlítva a történelmi emlékezet nemzetenként eltérő, gyakran ellentmondásos narratíváit. A kiállítás középpontjában egy szimbolikus értékű műtárgy, a Nemzeti Tankönyv elnevezésű kollázskönyv áll, amely kizárólag a külföldi tankönyvekből kivágott releváns szöveg- és képanyagot használva, időrendben mutatja be a magyar történelem eseményeit.

A projekt – és így a kötet is – egy további elemmel bővült, a középiskolások aktív részvételével létrejött egy sztereotípiagyűjtemény is. A projektben részt vevő diákok külföldi ismerőseiktől magyarokról szóló sztereotípiákat gyűjtöttek, amelyeket művészeti produktumok (rajzok, plakátok, videók, animációk, makettek) segítségével vizualizáltak és kiállításokon mutattak be.

A többéves kutató- és feldolgozó munka legfontosabb eredményeit egy funkcionális honlap (http://archiv.nationaltextbook.hu/index) foglalja össze, amely kereshető formában magyar és angol nyelven tartalmazza a kollázskönyv teljes anyagát, valamint a workshopok dokumentációját.

A katalógus a jegypenztar@modemart.hu címen rendelhető meg:
– megadva a vásárló nevét, elérhetőségét (e-mail vagy telefonszám), számlázási címét;
– feltüntetve feltüntetve a katalógus címét, a kért darabszámot;
– illetve az átvétel módját: személyesen a MODEM-ben (díjmentes), nyitvatartási időben;  vagy előre utalás után az Önök által megadott címen.