GÉM/GAMEkapocs ll.

2017. febr. 08. - 2017. máj. 28.

Az Antal–Lusztig-gyűjteményből válogató újabb kiállítás, amelyben ezúttal is a kurátor "gémkapcsozó" eljárása adja a koncepció alapját.

Az Antal–Lusztig-gyűjteményből válogató kiállítás koncepciója megegyezik az előző tárlatéval. Ismét felkértünk kortárs alkotókat, válasszanak egy-egy művet vagy engedjék meg, hogy egy-egy alkotásukat párhuzamba állítsuk a kollekció egy-egy darabjával. Az így létrejött műpárok közötti kapcsolat alapja hol közös vagy rokon gondolkozás, motivikus egyezés vagy hasonlóság, hol közvetlen inspiráció, parafrázis vagy reflexió, vagy éppen a kurátori párhuzamba állítás.

Ez a gémkapcsozó rendezés arra a játékos műélvezetre ösztönzi a nézőt, hogy az egymás mellé rendelt művekben az azonosságokat, illetve a különbségeket keresse. A műpárok tanulmányozása egyfajta időutazás, korok, korszakok s azok művészei kerülnek egymás mellé. Senki sem tud saját korából kilépni, mindenki szimbolikusan vagy konkrétan annak az időnek a gondolkodását, világlátását képviseli, amelybe beleszületett, művészi eszközei, megközelítései abból fakadnak. A nézőnek lehetősége nyílik ezen jellegzetességek összevetésére, ugyanakkor megtapasztalhatja a nem változó faktorokat is. A közvetlen reflexiók a kiindulásként szolgáló mű egy-egy vonására fókuszálnak, azt felnagyítják, míg más tulajdonságok háttérbe szorulnak.

A gémkapcsozás, nevezetesen a kiállítás legfőbb célja, hogy közelebb vigye a nézőt a gyűjtemény egy-egy darabjához, hogy vizuális, irodalmi, zenei, táncművészeti eszközökkel közvetítse a bennük lévő üzenetet.

Kurátor:

Nagy T. Katalin

Ugrás az elejére