Újraírható történetek

2019. márc. 23. - 2019. júl. 07.

ROTERS&SZOLNOKI: Wunderblock és Keserue Zsolt: Nemzeti Tankönyv című kiállítása

ROTERS&SZOLNOKI: Wunderblock című, módszeresen felépített projektjének középpontjában az a kérdés áll, mit jelent az egyén és a kollektív identitás létrehozása a XX. század sokszor viharos társadalmi-történeti körülményei között. A Keserue Zsolt által létrehozott és irányított Nemzeti Tankönyv a kritikai gondolkodás és reflexiós képesség fejlesztésére koncentrál a történelmi emlékezet nemzetenként eltérő és gyakran egymásnak ellentmondó narratíváinak összehasonlításával.

A ROTERS&SZOLNOKI (Katharina Roters és Szolnoki Jozsef) alkotópáros, illetőleg a Zsolt Keserue által jegyzett projektek közösek abban, hogy az identitás-konstrukció, identitás-újraírás folyamatait tematizálják a gyorsan és sokszor drámaian változó történelmi körülmények között. A problémát különböző léptékekben vizsgálják: az egyén, a csoport és a nemzet szintjén egyaránt.

A két különálló kiállítás több szálon kapcsolódik egymáshoz: mindkét projektre jellemző az analitikus (de)konstrukciós megközelítés, valamint az archívum-építés szándéka. A nemzeti történelmi hagyomány megkérdőjelezésében, a közelmúlt reflektálatlan történéseinek feltárásában, a családtörténet újramesélésében, a sztereotípiák értelmezésében hasonló alapminták fedezhetők fel. Fontos szerepet töltenek be a kiállításokban a különböző privát és nyilvános dokumentumok és szimbólumrendszerek (címerek, tankönyvek, vizuális szimbólumok), mint olyan felületek, amelyeken a történeti tudat objektiválódik, nyilvánosan is látható lesz. Ezeket a kiállító művészek újra feldolgozzák, mégpedig egy vállaltan szubjektív összefüggésrendszerben. Így jön létre a „kiterjesztett dokumentumok” archívuma. Olyan hibrid kortárs művészeti módszerekkel tematizálnak fontos társadalmi-történeti kérdéseket, problémákat, amelyekben szorosan összekapcsolódik a (tudományos) kutatás, a (művészeti) feldolgozás/reflexió és a poétikus szintézis.

SZTEREOTÍPIA REMIX – workshop diákokkal

A Nemzeti Tankönyv projekthez kapcsolódóan a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium animáció és mozgókép szakos diákjai a sztereotípia fogalmát vizsgálták és készítettek önálló műveket. A kiindulást a Keserue Zsolt által szervezett sztereotípia-gyűjtő workshop elméleti kutatása jelentette, amelyet három alkalommal végeztek a projekt önkéntesei a Sziget Fesztiválon.

A többoldalas adatokat a diákok először átolvasták, közösen értelmezték, majd a kapott információkat felhasználva hozták létre saját reflexiójukat. Technikailag a művek különböző médiumokban valósultak meg – (video)installáció, animáció, plakát, könyv –, így a résztvevők sokféle megközelítést kipróbálhattak, egyéni vagy csoportos munkában. A végleges anyag a művészeti pálya kezdetén álló legfiatalabb generáció látásmódját és véleményét tartalmazza, amely érzékeny, kritikus vagy akár humoros tükröt mutat felénk. A SZTEREOTÍPIA REMIX workshop fél éven keresztül tartott a kiállítás időpontjáig.

A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium diákjai az egész Nemzeti Tankönyv munkafolyamatát végigkísérték, a művek létrehozásától egészen az installálásig.

Résztvevők:

Balogh Ágoston Csongor / Böszörményi Csilla / Éliás Tamás / Farkas Gergely / Galsi Angelika / Jámbor Imre / Kovács Gergő / Mikó Ramóna / Pataki Zsolt / Pianovszky Noémi Diána / Seres Ákos Zoltán / Szalmen Renáta / Szemán Bence László / Tar Tímea Patrícia / Tóth Anna / Tóth Evelin / Tóthfalusi Petra / Vígh Péter / Zsólyomi Bernadett Anikó

Workshopvezető:

Váczi Lilla Éva

Ugrás az elejére