XY – Újgenerációs lengyel-magyar festészet

2017. jún. 17. - 2017. aug. 20.

Önirónia és társadalomkritika, a tömegkultúra jellegzetes szimbólumainak mozgósítása és a szélsőséges képzettársításokból, harsány kontrasztokból való építkezés egyszerre jellemzi az XY című tárlat generációs élményekben gondolkozó művészeit.

A generációelméletet két amerikai szerző, William Strauss és Neil Howe alapozták meg, akik az X generációhoz sorolják a 60-as, 70-es években, az Y generációhoz pedig a 80-as, 90-es években születetteket.

Az XY – Újgenerációs lengyel-magyar festészet című tárlaton az X generációhoz tartozó kurátorok, Éliás István és Kónya Ábel válogatásán keresztül ismerhetjük meg az Y generáció alkotóinak merész képi gondolkodását, s ezáltal a festészet legfrissebb tendenciáit.

Az Y generáció (1980–1995) tagjai „aktív” életüket vasfüggöny nélkül élték, élik. Művészeti karrierjük kezdeti fázisát egy olyan egyesült Európában kezdték felépíteni, ahol gyökeresen más üzleti és szociális viszonyok érvényesültek, mint a KGST országaiban bármikor korábban. Míg a rendszerváltás előtt a volt keleti blokk országai között nagyon intenzív és kölcsönös inspiráció működött a művészetek terén (s különösen markáns volt ez a jelenség Magyarország és Lengyelország között), addig az utóbbi évtizedekben a gondolatok és érzelmek cseréjének észak-déli útvonala gyakorlatilag elnéptelenedett.

Manapság mindenki Nyugatra tart. Ennek a jelenségnek jellemző szimbóluma lehetne a Cseh Tamás által megénekelt legendás krakkói vonat, a Cracovia-expressz megszűnése is. A MODEM rendhagyó kiállítása ezt a vákuumot igyekszik megszüntetni a legfiatalabb, ugyanakkor már professzionálisnak mondható generáció képzőművészeti állásfoglalásain keresztül – két olyan országból, amelyek egymással történelmileg és kulturálisan példátlanul szorosan fonódtak össze az elmúlt évezredben.

Ez a mai huszon- és harmincéves korosztály már természetesen tekint minden digitális eszközre – a modern technológiák mindennapjaik alapját, lételemüket jelentik. A MODEM tárlatán azonban pont egy olyan médiumon keresztül nyilatkoznak meg, amely nemcsak tradicionálisnak mondható, de amelynek már többször halálhírét keltették a művészetben használt új eszközök és az alkotómunkához való koncepcionális hozzáállás tükrében.

A táblaképfestészet azonban napjainkban, többek között az Y generációnak köszönhetően is, újra reneszánszát éli. A kiállításon keresztül arra is keressük a választ, hogy miben látják a fiatal, pályájuk elején álló művészek e klasszikus technika előnyeit, milyen témákat érintenek ezen keresztül, miként élnek a hagyományosnak mondható ábrázolás- és kifejezésmódok lehetőségeivel, feszegetik-e annak határait, és egyáltalán: milyen újító szellemű tartalmi és vizuális megoldásokat alkalmaznak. Az XY című tárlaton keresztül elénk rajzolódik egy olyan sokrétű vizuális napló, amely a művészeti kérdésfeltevéseken túl erőteljes eszközökkel beszél arról a korszakról, amiben mindennapjainkat éljük, és az alkotások által mutatott prizmán keresztül szembesülhetünk annak rejtett rétegeivel.

Művészek:

ANTALACI / Marta ANTONIAK / BAJKÓ Dániel / BARTA Bence / BERECZKI Kata / Natalia BUCHTA / Monika CHLEBEK / Wiktor DYNDO / EZER Ákos / Ron FISCHER / JAGICZA Patrícia / Karolina JABŁONSKA / KÓSA Gergely / Juliusz KOSIN / KÖNYV Kata / KUPECZIK Ágnes / Tomasz KRĘCICKI / Kamił KUKLA / Agata KUS / Monika MYSIAK / NAOMI Devil / ORR Máté / Krzysztof PIĘTKA / Olga PAWŁOWSKA / Cyryl POLACZEK / RÁCZ Noémi / Justyna SMOLEŃ / Paulina STASIK / Łukasz STOKŁOSA / SÜTŐ Róbert / Radosław SZLĘZAK / SZOLNOKI Szabolcs / TEPLÁN Nóra / VEREBICS Ágnes / Wojciech SZYBIST / Agnieszka WIELEWSKA

Ugrás az elejére