Tamus István grafikusművész, tanár (Debrecen, 1953)

1978-ban a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán rajz-földrajz szakos, majd 1986-ban a Magyar Képzőművészeti Főiskolán művészeti rajz, művészettörténet és ábrázoló geometria szakos tanári diplomát szerzett. Tagja a Magyar Grafikusművészek Szövetségének. Számos művésztelep meghatározó alkotószemélyisége az elmúlt két évtizedben. Pedagógiai munkássága szintén igen jelentős, melyet számos szakmai díj, elismerés fémjelez. 2000-ben a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete (GADE) megalapításakor a szakmabeliek összefogását, a jelentős alkotók hagyatékának ápolását és a tudás átörökítését tűzte ki célul.

A sokszorosított grafikai eljárások közül az elmúlt évtizedekben egyértelműen a linómetszés vált Tamus legkedveltebb technikájává, de rézkarcokat, litográfiákat is készít és a foltmaratás, vagyis az aquatinta technikájával ugyancsak dolgozik.

A Tamus-képek telítettségük ellenére rendszerint nem törekszenek történetszerűségre, a változó momentumok mögött is a felsejlő állandóságot vagy az ismétlődés folytonosságát hangsúlyozzák. A biztos technikai tudás, az értékek megőrzésére és a hagyományok átörökítésére törekvés lenyomatai, melyek gyakran hívják fel a figyelmet a művészeti kifejezésformák közti kölcsönhatásokban rejlő lehetőségekre, arra, hogy a határok hangsúlyozásától az azokra történő rákérdezés nagyobb megvilágítóerővel bír.

/Részletek Áfra János művészeti szakíró, költő “Megidézve megőrizni – Tamus István pályaképe” című írásából./

A kiállítást megnyitja: Áfra János művészeti szakíró, költő

Közreműködnek: Kovács Lajos és barátai
Kovács Lajos – szájharmonika, Pércsi Sándor – gitár, Tóth Csilla – ének

A kiállítás megtekinthető 2018. november 10-ig, vasárnap és hétfő kivételével 10-től 18 óráig.