Imagetextek – vizuális esszék – evidenciaélmények

Apóriák katalógusbemutató

A nagyszabású Apóriák kiállítás katalógusát április 23-án 16 órától többek között Tasnádi József művész, Süli-Zakar Szabolcs kurátor, Bodóné Hofecker Zsuzsa, a kötet szerkesztője, valamint Horányi Attila művészettörténész megszólításával mutatjuk be. Előtte és utána is érdekes programokkal várjuk az érdeklődőket.

Programok:

16:00: Tárlatvezetés Csontó Lajossal és Horányi Attilával
17:00: Katalógusbemutató és beszélgetés Tasnádi Józseffel, Süli-Zakar Szabolccsal, Bodóné Hofecker Zsuzsával, valamint Horányi Attilával
18:00: Performance Szirtes Jánossal és Molnár Ágnes Évával

Ezen a napon 10% kedvezménnyel lehet majd megvásárolni az Apóriák katalógust.

A kiállításról:

Tasnádi József asszociációkkal és vizuálisan generált történetekkel foglalkozik, imagetexteket hoz létre. Installációi, intervenciói és generatív digitális kísérletei vizuális esszék. Olyan vizuális esszék, melyek történetté, textuális narratívává íródnak át, ahol az értelmezés és a gondolattársítás gazdag, buja, nyílt mezői tárulnak fel.

Tasnádi inspirációját nem a művészeten belül, hanem azon kívül keresi. Rátalál dolgokra. Olyanokra, melyek spontán módon összekötik magukat olyan metatartalmakkal, mint a remény, az emlékezet, a halál, a közlés lehetetlensége, az idő, a jelenlét vagy annak a hiánya. E meghatározó kérdéskörökhöz kapcsolódva ugyanakkor a technológia és a művészet viszonyait is vizsgálja. A művészet anyagtalan vonatkozásaival, a mediális átírás módszereivel és vizualizációval kísérletezett, majd a multimédia installációk, illetve az újmédia felé fordult érdeklődése. Az utóbbi évek alkotásainak fókuszába az ember és a gép viszonya, a technológia, a metaforikus látásmód és a költői gondolkodás összefüggései kerültek. Olyan hibrid kortárs művészeti módszerekkel tematizál fontos kérdéseket, amelyekben szorosan összekapcsolódik a (tudományos) kutatás, a (művészeti) feldolgozás/reflexió és a poétikus szintézis igénye.

A program mindenki számára ingyenes!

A látogatók részvételükkel elfogadják, hogy a programok során hang- és képfelvételek készülnek, amelyeket a MODEM felületein promóciós céllal felhasználhatunk.