A Global Control and Censorship című tárlathoz kapcsolódó kerekasztal-beszélgetés a big data kultúraalkotó jelensége felől közelít a kiállított munkák tematikájához. A beszélgetés résztvevői a nagy adat médiaelméleti, kulturális, jogi és kommunikációs vonatkozásainak körvonalazására tesznek kísérletet. Ehhez az alábbi tematikus csomópontok szolgálhatnak elrugaszkodásul:

Adat – információ – tudás: Mit nevezünk a big data kontextusában adatnak? Hogyan lesz az adatból információ? Hogyan módosultak a nagy adat korában a tudás létrehozásának, megszerzésének, terjesztésének feltételei? Szemünk előtt zajlik-e az átmenet az információs társadalomból a dezinformációs társadalomba?

Adatgyűjtés – megfigyelés: Lehet-e történeti párhuzamokat vonni a megfigyelés a hidegháború/kétpólusú világrend korszakára jellemző módozatai és a mai állapot között? Szétválasztható-e a magánszolgáltatók és állami szolgálatok tevékenysége? Felügyelhető-e a megfigyelés? Mennyire tekinthető hatékony jogi szabályozásnak a DGPR? Hol vannak az adatbiztonság határai?

Poszthumán – ember – kultúra: Belátható-e a jelen horizontjáról a közösségi média, a web 3.0/szemantikus web társadalomformáló szerepe? Válhatnak-e kultúraalakító tényezővé az algoritmusok? Milyen hatással van a digitalizáció az ember fogalmának változására? Valóban a megfigyelésnek való állandó kiszolgáltatottsága volna az új conditio humana?