A Méliusz Juhász Péter Könyvtár és a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ közös kutatói pályázatot ír ki. A két intézmény közös céljának tekinti, hogy változatos aspektusokból tárja fel Debrecen városának kulturális és művészeti múltját. Mindemellett fontosnak tartják, hogy Debrecen kulturális emlékezete a jelenkorban is elevenen formálja a városon belüli helyi identitásokat és azok kulturális életét. Ennek szellemében a MODEM művészettörténeti kutatói ösztöndíjat ír ki, melynek célja a debreceni és lokális művészettörténeti események vizsgálata.

Leírás:
A jelentkezőknek az öt megjelölt téma egyikéről kell benyújtaniuk egy, a kutatás témájának és javasolt irányainak megfelelő kutatási tervet. Az ösztöndíj négy hónap időtartamra nyerhető el.

A program végén a kutatást és annak eredményeit minden egyes pályázónak egy 70 000 – 90 000 karakter terjedelmű művészettörténeti-helytörténeti jelentőségű tanulmányban kell bemutatnia.

A pályázók köre:

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki
– magyar állampolgár, vagy határon túli magyar kutató. Pályázókat bölcsészettudomány, művészettörténet és társadalomtudomány területéről várunk.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:
1) a pályázó szakmai életrajzát. *
2) a pályázó tudományos eredményeinek és munkásságának listáját. **
3) egy maximum 2 oldalas kutatómunka tervezetét.

Az díj értéke: a kutatási idő alatt a szakemberenkénti ösztöndíj: 200.000,-Ft/hónap + egyszeri 200 000 Ft utazási és szállás juttatás biztosítása.

A pályázat ütemezése:
A pályázatok beérkezésének határideje 2022. szeptember 21.
A nyertes pályázó kihirdetése 2022. szeptember 27.
A haladási kutatói jelentés határideje 2022. november 21.
A tanulmány leadásnak határideje 2023. január 20.
A kutatói ösztöndíj időtartama: 2022. október 1. – 2023. január 31.

A pályázati anyagot 5 MB-ot meg nem haladó pdf formátumban kell elküldeni a palyazat@modemart.hu email címre, 2022. szeptember 21-ig, KUTATÓI PÁLYÁZAT tárgymegjelöléssel.