A Reformáció 500 című pályázat megvalósítóinak köréhez a MODEM is csatlakozott. A kiállításon való részvételre a grafika iránt elkötelezett alkotók jelentkezését várjuk május 30-ig.

A tárlatot a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2017 szeptemberében és októberében mutatja be a Kölcsey Központban.

A reformáció az újkor hajnalán az egész európai kontinens kulturális életének jelentős impulzusokat adott: a bibliafordítások, az anyanyelvi kultúra, az iskolázás, a tudományok és művészetek alakulástörténete, továbbá a politikai gondolkodás és gyakorlat terén is. A reformáció hazánkban a biblikus gyökerekhez való visszatérést kínálta orvosságul a mohácsi vész okozta sebekre, így másfél évszázadon át a Kárpát-medence magyar ajkú lakosságának túlnyomó hányada valamelyik protestáns felekezet híve volt.

A reformáció teológiailag megalapozta a zsarnokkal szembeni ellenállás jogát, így Bocskai, Bethlen és a Rákócziak vallásszabadságért folytatott küzdelmeinek elvi támaszává lett. A kora újkorban súlyos szorítások alatt edződött magyar protestantizmust később is a hitbeli határozottság, az egyszerűség, a puritán erkölcs, a tudományos szabadság, a meggyőződésbeli függetlenség, valamint az általános jogegyenlőség és a nemzet iránti elkötelezettség jellemezte. Mindennek lenyomatát olyan személyiségek életművében is láthatjuk, mint Bél Mátyás, Kőrösi Csoma Sándor, Kölcsey Ferenc, Kossuth Lajos, Arany János, Ady Endre, Fülep Lajos, Kós Károly, Németh László, Bibó István, Szentágothai János és sokan mások. Ennek a szellemi örökségnek a felmutatására kiváló lehetőséget nyújt 2017-ben a reformáció 500. évfordulója.

A kiállításra a digitális előzsűrit követően az alábbi technikákkal készült műveket várjuk: klasszikus grafikai technikák (egyedi grafikák és hagyományos sokszorosító eljárással (magas-, mély- és síknyomás) készült alkotások); elektrografika / komputergrafika (elektromos átvitellel és/vagy számítógéppel készült nyomatok); művészkönyv (olyan eljárással készült grafikai alkotás, amely formájában, tartalmában a könyvkultúra köréhez tartozik); kísérleti grafika (a hagyományos grafikai megoldásokon túlmutató kísérleti technikák, rendhagyó hordozók és bemutatási módok, amelyek a grafika kifejezési lehetőségeit tovább szélesítik).

A kiállítás végleges anyagát rangos zsűri válogatja össze, amely a díjazásra is javaslatot tesz.

Díjazás: Fődíj – Magyar Művészeti Akadémia: 750.000 Ft (levonások nélkül); Tiszántúli Református Egyházkerület díja: 500.000 Ft; Debrecen Megyei Jogú Város díja: 300.000 Ft; Egyházkerületi Gyűjtemények különdíja: 500.000 Ft; Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. díja: 200.000 Ft; MODEM különdíj: kurátori döntés alapján, a kiállításra jelentkező alkotók közül kikerülő díjazott grafikai munkásságát reprezentáló, egyéni kiállítás megrendezése a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központban, várhatóan 2018 májusában, a Grafika Hónapjához kapcsolódóan.

A fődíjban, illetve a jelentősebb díjakban részesülő alkotók 2018-ban önálló kiállítási lehetőséget kapnak Debrecen főbb kiállítóhelyein: a Kölcsey Központban, a b24 Galériában, a Református Kollégiumban.

A pályázás feltételei: 2015-nél nem régebbi, kiállításra kész állapotban lévő alkotásokat várunk; különleges installációs igények vagy nagyobb méretek esetén a kiállítás módjáról a szervezők konzultálnak az alkotóval egy művész legfeljebb 3 művel szerepelhet. A műtárgy külső, keretezett mérete ne haladja meg vízszintesen 120 cm, függőlegesen a 300 cm-es legnagyobb kiterjedést. Indokolt esetben fenntartjuk a lehetőségét az ettől eltérő méretek befogadására – a kiállítási lehetőségek figyelembevételével; konzultáció alapján.  A művek szignatúrája a szakmai szervezetek által elfogadott módon történjen. Az alkotás hátoldalán az azonosíthatóság miatt fel kell tüntetni az alkotó nevét, a mű címét, keletkezési évét, méretét, technikáját.

A jelentkezés menete: A digitális képeket a reformacio500@fonixinfo.hu e-mail címre kérjük elküldeni minimum 5 megapixel méretben, TIFF-, JPG-, vagy PDF-formátumban, jól azonosítható elnevezéssel. 5 MB-os fájlméret fölött kérjük fájlküldő rendszer használatát (pl.: WeTransfer, Toldacuccot stb.).

Művészkönyv vagy installatív (önálló képként nem értelmezhető) alkotások esetén – legalább két, legfeljebb három különböző, jellemző nézetből készült képet és/vagy installációs tervet kérünk. A műveket kitöltött adatlap kíséretében kérjük elküldeni. A képek beérkezésének határideje: 2017. május 30. A digitális anyagot válogató előzsűri után minden jelentkezőt az adatlapon megadott e-mail címen értesítünk az eredményről. Ebben tájékoztatjuk a kiállítókat a művek beküldésének körülményeiről, illetve a begyűjtési lehetőségek pontos időpontjáról és helyszínéről. Az ekkor megadott csomagolási és kiállítási feltételeknek nem megfelelő vagy a beadott digitális dokumentációtól jelentősen eltérő műveket nem vesszük át.

A helyszínre érkezett alkotásokból rangos zsűri válogatja ki a kiállítás végleges anyagát, amely fenntartja a jogot arra, hogy a digitálisan elfogadott munkákat ne válogassa be a kiállítási anyagba. A sorozatok a zsűri döntése alapján megbonthatók, tekintettel a kiállítótér és az installációs lehetőségek korlátaira. A válogatást követően mind az elfogadott, mind az el nem fogadott műveket kizárólag a kiállítás után áll módunkban visszajuttatni az alkotókhoz.

A felhívás kiírói és fő partnerei: a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ, a b24 Galéria, a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, a Magyar Művészeti Akadémia és a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

A fentiekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon munkatársunkhoz: Tóth András (06-52/518-440; 06-70/933-9912; totha@fonixinfo.hu). A tárlat ünnepélyes megnyitása és a díjak átadása 2017. szeptember 7-én lesz a Kölcsey Központ Bényi Árpád-termében (Debrecen, Hunyadi u. 1-3.).