2024. május 9-12.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezésére és támogatásával a debreceni képzőművészeti kiállítóhelyek, egyesületek, művészeti iskolák és magánszemélyek összefogásával négy napon át a debreceni kortárs képzőművészetről szólnak a belváros kiállító- és alternatív terei. A 33. Debreceni Tavaszi Tárlat seregszemléjével egy időben és azzal összhangban május 9-12. között kiállításokkal, tárlatvezetésekkel, workshopokkal, műterembejárásokkal ünneplik a helyi képző- és fotóművészetet, valamint a debreceni vizuális művészeti képzést.

Az Art Week kiállításai és eseményei ingyenesen látogathatók.

PROGRAMOK

Új Városháza Galériája (Kálvin tér 11.)
Móré Mihály grafikusművész centenáriumi emlékkiállítása


Idén lenne 100 éves a Debrecenben született grafikusművész. Sokan vannak a városban, akik ma is őrzik az emlékét, nem felejtik jellegzetes karakterét. Milyen örökséget hagyott az utókorra? Lendületes rajzokat, az ember- és jellemábrázolás művészetét. Öntörvényű alkotó volt, aki a Képzőművészeti Főiskolán tanult 1949-1953 között kitűnő mesterektől, mint Fónyi Géza, Konecsni György, Koffán Károly és Szőnyi István. Művészeti alkatához Picasso és Matisse formavilága állt legközelebb. Portréi mellett több alkotását is a Hortobágy ihlette. Kortársai 1955-től az 1997-ben bekövetkezett haláláig Debrecen képzőművészetének és közéletének egyik meghatározó alakjaként tartották számon.
Megnyitó: május 9., 15 óra
Nyitva: május 9. 15–18 óra, május 10. 8–14 óra, a fesztiválzárást követően május 30-ig, hétköznap 8–16 óra

Debreceni Német Kulturális Fórum (Batthyány utca 24.)
Széthasadó vonalsugár – Kaszás Konrád képzőművész kiállítása


Kaszás Konrád debreceni születésű, volt medgyessys diák, jelenleg Budapesten élő képzőművész alkotói érdeklődésének középpontjában mindig is a színek – önmagukban, illetve egymáshoz viszonyulva – értelmezése és észlelése állt, de foglalkoztatja a forma absztrakt lenyomata és annak asszociatív megjelenése, elhelyezése is. A forma vonalrendszerekben történő összehangolásával a hordozó sík felületén megjelenő rajzi minta a keleti kultúra kalligrafikus könnyedségével bír, a rajzi struktúrát körbeölelő színmezők pedig súlytalan képi érzetet teremtve fogalmaznak meg egy vagy több festészeti kijelentést. A teljesen felismerhetetlen vagy nonfiguratív formanyelv egybeolvad, ezáltal az absztrakt képi összhang az ábrázoló festészet határterületeire tolódik. Ennek következtében a terhelt formák kapcsolódása asszociatív értelmezési megoldást ajánl fel a befogadó számára.
Megnyitó-tárlatvezetés: május 9., 16 óra
Nyitva május 28-ig, hétfőtől péntekig 14–18 óra, szombat 9–12 óra

Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum és Debreceni Irodalom Háza (Péterfia utca 28.)
Medgyessy a Medgyessyben – Rendhagyó teregetés


A „teregetés” módszere bevett gyakorlat a művészeti képzésben, melynek során a
diákok egymás előtt, a földre terítve mutatják be egy félév/év alatt készített munkáikat.
Ekkor láthatók egyben a növendék erősségei, gyengeségei és optimális esetben egy fejlődési ív, ami diáknak és tanárának egyaránt megnyugtató érzés.
A Déri Múzeum, valamint a Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium
és Technikum hagyományosan jó kapcsolata előlegezte meg azt a gondolatot, hogy a
művészeti képzésben tanuló diákok ismét a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum falai között mutassák be alkotásaikat, és munkáik szűrőjén keresztül reprezentálják azt a
sokszínűséget, amely a művészeti iskola sajátja. A tárlaton az animáció szakon készült filmeket is láthatnak a látogatók.
Megnyitó: május 9., 17 óra
Nyitva május 9-12., 10–18 óra

MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ (Hunyadi utca 1-3.)
MODEM Project Space: Balogh Kristóf József: Kérdés nélküli válaszok című kiállítása


Balogh Kristóf József debreceni születésű, jelenleg Budapesten élő és dolgozó képzőművész első intézményes egyéni kiállítását valósítja meg, amely a MODEM újonnan induló projektterében lesz látható. Bár a festői minőségek megtéveszthetik a nézőket, Balogh forrásanyagai valójában titokzatos incidenseket rögzítő képernyőfotók, amelyeken az ember nem pontosan tudja, mi is történik. Ez a változatos vizuális gyűjtemény a referenciák széles spektrumát használja fel és lépteti játékba. A művész új, fabulázós festménysorozata, melyet a kiállításra készített, gyakran alkalmaz váratlan váltásokat a rajzfilmfigurák, az állatok és az emberi alakok között. Az opak akril képek sok esetben csak nehezen kapcsolhatók egymáshoz, ami fokozza reprezentációs logikájuk és narratív szerkezetük elvontságát. Balogh nem a nyugodt elmélyülésre törekszik, hanem arra, hogy olyan befogadói szituációt hozzon létre, amelyben a néző közvetlen erőteljességgel reagálhat az eredeti kontextusuktól megfosztott képekre.
Megnyitó: május 9., 18 óra
Nyitva hétfő kivételével 10–18 óra


További kiállítások a MODEM-ben:


A szín képe, a kép misztériuma
Az Antal–Lusztig-gyűjtemény monokróm műveiből válogató kiállítás 7+1 külön egységbe szervezve kalauzolja végig a látogatót közel 200 hazai és nemzetközi alkotó munkái között.
Hanyas vagy? – A MODEM közgyűjteményének kiállítása generációelméleti megközelítésből
A tizennyolc éves debreceni intézmény tavaly kapta meg közgyűjteményi státuszát, melynek örömére állandó kiállításként mutatkozik be a MODEM-gyűjtemény a generációkutatás gondolatait felhasználó kurátori válogatás nyomán.
Nyitva hétfő kivételével, naponta 10–18 óra


További programok a MODEM-ben:
Angol nyelvű tárlatvezetés Török Krisztián Gáborral, a MODEM kurátorával A szín képe, a kép misztériuma kiállításon, a MODEM-ben
Május 10. 17 óra
Tárlatvezetés Zsikla Mónika kurátorral és dr. Antal Péter műgyűjtővel A szín képe, a kép misztériuma kiállításon, a MODEM-ben
Május 11. 15 óra
Angol nyelvű tárlatvezetés Török Krisztián Gáborral, a MODEM kurátorával a Hanyas vagy? és a Kérdés nélküli válaszok kiállításokon, a MODEM-ben
Május 11. 16:00-17:30
Firkalak gyerekfoglalkozás A szín képe, a kép misztériuma kiállításon a MODEM-ben
Május 12. 10 óra
RÁHANGOL LAK: Vizuális elmélyülés felnőtteknek A szín képe, a kép misztériuma kiállításon a MODEM-ben
Május 12. 14 óra
Tárlatvezetés Török Krisztián Gábor a Hanyas vagy? című kiállításon
Május 12. 15 óra


Piac utca 69.
Almásy Aladártól Velényi Rudolfig – Fókuszban a debreceni művészek


A Debrecenben élő Kiss–Nagy gyűjtőpár majd’ harminc éve gyűjt 1949-től napjainkig datált képzőművészeti alkotásokat, de a gyűjteményükben találhatók kiállítási katalógusok, művészeti folyóiratok és plakátok is. Az Art Weekre rendezett tárlatukon debreceni és a városhoz kötődő művészek munkáiból válogatnak. Műveinek bemutatásával megemlékeznek Burai István képzőművészről is, halálának 7 éves évfordulója alkalmából.
Megnyitó: május 10., 16 óra
Ráadásnapi tárlatvezetés május 13., 17 óra
Nyitva: 14–18 óra

Partium Ház (Piac utca 81.)
Mi a Nap? – Csorján Melitta Méhi festőművész kiállítása


„A legegyszerűbb és legcsodálatosabb valóságunk maga a lét, mely nem volna az éltető fény, a világosság, a leghatalmasabb égitestünk, a Nap nélkül” – vallja Csorján Melitta, a Székelyhídon született festőművész. Hívőként ez a szemlélet hatja át művészetét is: visszatérés a kezdetekhez, a teremtés legősibb valóságához, amikor Isten megteremti az eget és a földet, a világosságot és a sötétséget, a szárazföldet és a tengert, a növényt és a fát, mely gyümölcsöt hoz s magva lesz a földben. Majd megteremti az állatokat és saját képmására az Embert, akire rábízza a világot. Ezek vagyunk mi, a Homo sapiens, míg a játékos ember a Homo ludens. A művész is játszik: játszik a gondolattal, anyaggal, színekkel, fényekkel, lehetőségekkel, kísérletezik, és közben játszik…
Megnyitó: május 10., 17 óra
Nyitva: május 9–10. a fesztiválzárást követően június 10-ig, hétköznap 9–17 óra

Új Galéria (Széchenyi utca 1.)
Szereped van itt – A Debreceni Képzőművész Céh Egyesület kollázskiállítása


A cím olyan kijelentés, melyben a kollázsban szereplő anyagok, tárgyak és felületek színésszé, előadóművésszé válnak, a művész alkotói attitűdje, egyénisége teremtővé lesz, és a befogadók felfedezőként, enigmatikus jelentések megfejtőiként vesznek részt a varázslatban. Remélhetőleg szellemi, vizuális és érzelmi kaland lesz minden művész és műélvező számára a tárlat.
Kiállítók: Bíró Eszter, Both Teodóra, B. Nagy Gabriella, Csorján Melitta, D. Király Sándor, Dávid Attila Norbert, Dombi Géza Zsigmond, Durucskó Zsolt, Gárdonyi Sándor, Gonda Zoltán, Gyöngy Enikő, Hegedűs Tibor, Horváth Ibolya, Komiszár János, Kővári Attila, Kustár Gábor, Láng Eszter, Lukács Gábor, Magyar Mihály, Máthé András, Nuridsány Éva, Palotai Erzsébet, Rácz Imre, Subicz István, Szász Zsuzsa, Tamus István, Toró József, Tóth Zsuzsa, Varga Tamás, Vincze Zita, Wrábel Erzsébet
Megnyitó: május 10. 19 óra
Nyitva: május 9–22., hétfő kivételével 13–17 óra

Bényi Galéria (Hunyadi utca 1-3.)

33.Debreceni Tavaszi Tárlat

Idén immár 33. alkalommal látható a Kölcsey Központ Bényi Galériájában a Debreceni Tavaszi Tárlat. A tárlat megnyitója és díjkiosztója a helyi képzőművészeti élet kiemelkedő eseménye, a kiállítás népszerű a látogatók körében is.
A Debreceni Tavaszi Tárlat a képző-, fotó- és iparművészetet hivatásszerűen művelő helyi, vagy elszármazott alkotók fóruma. A sorozatban a festészet és a grafika/fotográfia kétévenkénti váltásban mutatkozik be, 2024-ben a grafika/fotográfia a hangsúlyos – plasztikákat minden évben bemutatnak.
Megnyitó: május 11. 17 óra
Nyitva: június 20-ig, naponta 10–18 óra


Impressziók, improvizációk 2.0.


Két éve született az ötlet három művészeti ág: a zene, a kortárs tánc és a kortárs festészet összekapcsolására. Az első művészeti performansz az Impressziók, improvizációk – szabadon a szabadban elnevezést kapta, és a virágkarneváli héten zajlott. Tavaly a Nagyerdőről beköltözött a város szívébe, a hangulatos Déri térre, ahol 25 fiatal, tehetséges képzőművész és több mint 30 táncos szerepelt a programban. Az ott készült festményeket a Debreceni Art Week programsorozat záró napján mutatják be a szervezők a Kölcsey Központ földszinti folyosóján berendezett tárlaton. A rendhagyó megnyitón újra találkozhatnak egymással a festők, táncosok és zenészek és nem utolsó sorban az érdeklődő közönség.
Megnyitó: május 12. 16 óra
Nyitva június 19-ig, naponta 8–20 óra

IKON Restaurant – Sesztina Galéria (Hal köz 3.)
Mind the Mind – Kőszeghy Flóra építész-képzőművész kiállítása


Kőszeghy Flóra önálló kiállításán a technológia és az ember kapcsolatával foglalkozik. Legújabb művei a mesterséges intelligencia és az emberi elme alkotótevékenységeit ötvözik, dialógust teremtenek az ember és a gép látásmódja között. Kőszeghy saját technofil szemléletén keresztül illusztrálja azt a szimbiózist, amiben az ember immáron nem csupán fizikailag, hanem mentálisan is kapcsolódik a gépekhez. Ez a fajta együtt-dolgozás kísérlet arra, hogy kiemelje a manualitás jelentőségét, valamint a kooperációban rejlő lehetőségeket.
Kőszeghy Flóra építészmérnökként végzett, és számos épület tervezője. Jelenleg saját irodáját vezeti. Festményei és installációi 2015 óta szerepelnek egyéni és csoportos kiállításokon, belföldön és külföldön egyaránt. Építészeti és művészeti praxisát a munkáit kísérő elmélet kapcsolja össze. Jelenleg a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Multidiszciplináris Doktori Iskolájának doktorjelöltje, ahol a digitális kultúra különböző aspektusait kutatja.
Megnyitó: május 11. 19 óra
Nyitva: május 9-19., Art Week idején 14-18 óra, fesztiválzárást követően az IKON Restauranttal egyeztetett időpontban

Zsinagóga Galéria (Pásti utca 4.)
Égő áldozat (Válogatás a debreceni grafikusművészek munkáiból)


Ebben az évben emlékezünk meg a Holokauszt 80. évfordulójáról. Az évforduló 2025 januárjáig tartó programfolyamában a Debreceni Zsidó Hitközség több kiállítást és a nyár folyamán a zsidó negyedben nemzetközi művésztelepet is szervez. Az Égő áldozat című tárlaton debreceni grafikusművészek reflektálnak a holokauszt tragédiájára, szembeszállva a holokauszt rettenetét követő felejtés kiáltó csendjével és lehetőséget adva a holokauszt-emlékezet mai kérdéseinek felvetésére.
Megnyitó: május 11., 21 óra
Nyitva: május 9–augusztus 8., szombat és vasárnap kivételével, naponta 10–16 óra, az Art Week idején vasárnap is látogatható

GADE-székház, Belvárosi Alkotóműhely (Szent Anna utca 18.)
Fiatal egyesületi tagok kiállítása (Gárdonyi Sándor, Lénárt Attila, Börcsök Attila, Kovács Viktória)


A debreceni grafikának komoly hagyományai vannak, gyökerei az elmúlt évszázadokig nyúlnak vissza. Mára Debrecen és a grafika legújabb kori történetének fontos közössége a debreceni Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete, mely Debrecen és a megye településein népszerűsíti a hagyományos grafikai eljárásokat. A tagok grafikai tevékenységét a technikai, műfajbeli sokszínűség jellemzi, az egyedi grafikától a sokszorosított lapokon át egészen a computer-grafikáig.
Grafikai workshop
május 10. 10–14 óra műterembejárás a Belvárosi Alkotóműhelyben
május 11. 10–14 óra linómetsző workshop általános és középiskolásoknak
május 12. 10–13 óra Színes rézkarc – bemutató Nagy Sándor Zoltán grafikusművész vezetésével
Nyitva: május 9–12. 10–14 óra – bejárás a Kossuth utcai UniCredit Bank melletti parkoló felől

Piac utca 11-15. (Aranybika)
Kós ma és holnap – Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium


A jelenlegi diákok alkotásait, a jelen pillanatra, a ma hívószó köré szervezi az iskola. Az üres üzletben a kósosok egy klasszikus műtermet idéznek meg, amiben a diákok hagyományos technikákkal készített munkái láthatók – mivel a rajz, a festészet és a mintázás a mai napig képzésük alapjait jelenti. A helyszínre látogatók bepillantást nyerhetnek a hagyományos grafikai eljárások, a különböző ötvös technikák és a divattervezés rejtelmeibe, valamint a művészi alkotás létrejöttébe is.
Nyitva május 9–12-én 15–20 óra (kiállítás és workshop)


Szent István park


A Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium a régi városháza mögötti füves területen a holnap tematikára építve színes, interaktív, művészi játékteret alakít ki. A kósos diákok az eseményre várják a játszani vágyó kicsiket és nagyokat. Az iskola 2019-ben ökoiskola címet szerzett, ennek fényében a téren elhelyezett munkák és játékok mindegyike az újrahasznosítás szellemében jön létre. Az iskola szervezői péntek és szombat este épületfestéssel és zenével várják az arra járókat.
Nyitva: május 10-11. 15–22 óra (kiállítás és workshop)

Piac utca 11-15. (Aranybika)
Varázslatos fényképkészítés – Debreceni Fotóműhely kiállítása és Seres Géza fotóművész workshopja


Ha valaki harminc évvel ezelőtt azt állítja, hogy ő telefonnal fényképet fog készíteni, akkor azt mondták volna, hogy az illető varázsló, de legalább is bűvész. Lehet azonban, hogy egyszerűen csak szélhámosnak tartják. Ma viszont ez már az egyik leghétköznapibb tevékenységnek számít.
Ha valaki ma azt állítja, hogy ő egy sörösdobozzal, amiből az előző este még a kedvenc italát kortyolgatta a TV előtt, le fogja fényképezni a debreceni Csonkatemplomot, akkor könnyen lehet, most is varázslónak tartják, és pár száz évvel ezelőtt még nem úszta volna meg a megégetést boszorkányság vagy ördöngösség vádjával. A Debreceni Fotóműhely közreműködésével most viszont bárki megvalósíthatja a maga „varázslatát”.
Lyukkamera (camera obscura) -készítő és -kipróbáló workshopra invitálunk varázslóinasokat, fiatalokat és vállalkozó szellemű idősebbeket egyaránt. Körülbelül 30 perc alatt mindenki elkészítheti sörösdobozból, kipróbálhatja és elviheti a maga fényképkészítő eszközét, a leexponált, valamint előhívott képpel együtt.
A programot Seres Géza fotóművész és a Debreceni Fotóműhely tagjainak lyukkamerával készült képeiből rendezett bemutató jellegű kiállítás kíséri.
Nyitva: május 9–12., 14–18 óra (kiállítás és workshop)

Piac utca 56.
Kísérletek fotográfiára – Válogatás a 90 éves Debreceni Fotóklub művészeinek munkáiból


Az elmúlt 90 év fotótörténetének három meghatározó, virágzó korszaka volt. Az első az aranykor, ami a megalakulástól– mert még a háború idején is pezsgő kulturális élet folyt a városban – 1944-ig tartott. Ugyanilyen nagyszerű, fényes korszak jellemezte a hetvenes éveket, amikor számos meghatározó, és országosan, illetve nemzetközileg is ismert, elismert fotográfus dolgozott Debrecenben. A Fotóklub harmadik virágkora a jelenlegi időszak, aminek ez a most nyíló tárlat is bizonyítéka.


Workshop


Makrofotózás – tippek, trükkök, eszközök – bemutatjuk az objektívek, közgyűrűk használatát, valamint kiegészítjük olyan eszközökkel, melyekkel lehet állványt, világítást, derítést csinálni.
Fotózás mobillal – a mobil saját kamera programjának beállításai – élesség, fényerő, képkivágás, felbontás, segédvonalak használata, illetve az utómunka alapjai
Cianotípia fotogram készítése: az előzetesen felkent papírra tárgyakat, növényeket helyezve készíthetünk képeket, melyet helyben levilágítunk, majd előhívjuk.
Kvíz: 13+1 teszt a magyar fotográfia történetéből. A látogatók nyereménytárgyakért játszhatnak, aminek során fotográfiai ismereteiket tesztelhetik.
Nyitva: május 9–12. 14–18 óra (kiállítás és workshop)

Debreceni Református Nagytemplom Kálvin János Galéria (Kossuth tér 1.)
Metamorfózis – Kustár Gábor szobrászművész kiállítása


A felhasznált anyagok (korhadt fa, rozsdás vas), szinte minden esetben természetközeliek és rendkívül törékenyek. Beemelésük az alkotásba emlékeztet minket múlandóságukra. De másra is. Nevezetesen arra, hogy az élet több mint egy törékeny test. A múlandóságon túl van valami örök, aminek mi magunk is részesei vagyunk. A régi, funkciójukat veszített tárgyak önmagukban is mementói egy letűnt kornak, de kopottságukkal is magukon viselik az elmúlás jegyeit. Szobraiban Kustár Gábor új életre kelti őket, régi szerepüket átértelmezve válnak a mű részévé. Ugyanakkor átlényegülésük során is kötődnek az eredeti felhasználási módjukhoz.
Nyitva: 2024. június 10-ig, a templom látogatási ideje alatt május 31-ig hétköznap 9-16 óra, szombat 9-13 óra, vasárnap 12-16 óra. Június 1-10-ig hétköznap 9-18 óra, szombat 9-13 óra, vasárnap 12-16 óra.

Műteremtúra
Ismerje meg közelről a Debrecenben élő képzőművészeket és munkásságukat ott, ahol a művek keletkeznek!
május 10. 9–12 óra // műterem-látogatás Láng Eszternél (Piac utca 45.)
május 11. 10–12 óra // műterembejárás a Subicz–Palotai házaspárnál (Vármegyeháza utca 6/1.)
május 12. 10–12 óra // műterembejárás Szász Zsuzsánál (Piac utca 58.)

Az ART WEEK együttműködő partnerei: Debreceni Fotóklub; Debreceni Fotóműhely; Debreceni Képzőművész Céh Egyesület; Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség; Debreceni Német Kulturális Fórum; Debreceni Zsidó Hitközség; Déri Múzeum; Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.; Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete; Kiss–Nagy gyűjtőpáros; Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium; Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum; MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ; Partium Ház.
A fesztivál támogatója a Cívis Ház Zrt., Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, IKON Restaurant, MCC Mathias Corvinus Collegium Debrecen; Rotary Club Debrecen.