Kincses Gergő és Zachar Veronika nyerte a MODEM, illetve a Debreceni Református Kollégium Múzeuma és Nagykönyvtára közös kurátori pályázatát.

2024-ben a MODEM és a Debreceni Református Kollégium Múzeuma és Nagykönyvtára közös kiállítással kezdeményez párbeszédet az olvasáskultúra jelenéről. A kiállítás szorosan kapcsolódik a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ pályakezdő kurátoroknak szóló, 2023 júniusában kiírt pályázatához. Az ezúttal a Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményeivel közösen megfogalmazott pályázati felhívás olyan kiállítástervek kidolgozására ösztönözte a 35 év alatti kurátorokat, amelyek a Gutenberg-galaxis hagyományát és jelenét járják körül, elképzelt helyszínük pedig a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára. A felhívásra hét pályaművet nyújtott be négy kurátor és három kurátorpáros, amelyek között teljes könyvtárhajót betöltő médiatörténeti videóinstalláció, jelenkori Kunst- und Wunderkammer és az Árkádia-per újrafelvételét indítványozó tárlatterv is szerepelt.

A pályázatot Kincses Gergő és Zachar Veronika nyerte: Makropædia munkacímű dossziéjukat az Őze Eszter (Magyar Képzőművészeti Egyetem), Vizi Katalin, Don Tamás (mindkettő MODEM), Fazakas Gergely Tamás (Debreceni Egyetem), Oláh Róbert és Veress Dániel (Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára és Múzeuma) által alkotott, művészet- és művelődéstörténészekből, illetve kurátorokból álló bizottság találta a leginkább megvalósításra érdemes kiállításkoncepciónak.

Kincses Gergő a Magyar Képzőművészeti Egyetem tervezőgrafika szakos hallgatója, míg Zachar Veronika a Budapesti Metropolitan Egyetemen és párhuzamosan a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen folytat művészetmenedzsment és kurátori tanulmányokat. Mindketten tagjai a Képző.art folyóirat szerkesztőségének. Áprilisban megnyíló kiállításuk középpontjában a tudásszerzés jelképe, a könyv áll. A Debreceni Református Kollégium klasszicista teremkönyvtárában az ott őrzött köteteket és a Kollégium híres professzorainak műveit hozzák reflexív viszonyba kortárs művészek könyvobjektjeivel és konceptuális alkotásaival. A fiatal kurátorok régi–mai–régi–mai ritmusban, régi bibliofil emlékek és mai képzőművészeti munkák párba állításával építik fel a tárlatukat. Céljuk, hogy minél többeket gondolkodtassanak el azzal kapcsolatban, hogy mit és hogyan olvasunk 2024-ben.

A MODEM 2018-ban indította el pályakezdő képzőművészekre és kurátorokra összpontosító pályzatsorozatát. Ennek keretében 2019-ben a Lőrinczy Lia által kurált Hangfegyverek, majd 2021-ben a Sárai Vanda koncepcióját követő #IFeelSeen című kiállítás valósulhatott meg a debreceni művészeti központban. Kincses Gergő és Zachar Veronika a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában megrendezésre kerülő tárlata a harmadik olyan projekt, amely pályakezdő kurátorok nevéhez fűződik, és a MODEM ösztöndíjának segítségével jöhet létre professzionális körülmények között.