A Déri Múzeum – MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ kurátorasszisztens munkakörének betöltésére állást hirdet az 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 20/A§(4) bekezdés alapján. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2017. augusztus 1-jétől 2018. augusztus 5-ig tart.

Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő

A munkavégzés helye: MODEM, Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

Gyűjteményfeldolgozás szakmai támogatása: a gyűjteménnyel kapcsolatos archív anyagok rendszerezése, szelektálása és folyamatos, naprakész kezelése. A feldolgozást irányító szakember munkájának támogatása: a feldolgozási folyamat adminisztrációs és logisztikai munkálatainak szervezése és végzése a feldolgozást irányító kurátor és modem vezető kurátorának irányítása alatt. Kiadványokhoz, valamint szakkatalógusokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok végzése, az ezekhez kapcsolódó reprodukciós feladatok (művek fotóztatása) szervezése.

Időszaki kiállításokhoz kapcsolódó adminisztratív és logisztikai feladatok ellátása (a kiállítási anyagok szállításának előkészítése és adminisztrálása, állapotfelmérés és egyéb műtárgykezelési feladatok szervezése, részvétel a kiállítások építésében és bontásában, csomagolásában, kapcsolattartás az alkotókkal, a kurátor munkájának támogatása).

Illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Az állás betöltésének feltételei

  • főiskola, művészeti szakirány
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet
  • a modern és kortárs művészet iránti elkötelezettség

Az elbírálásánál előnyt jelent: aktív szakmai kapcsolatok

A munkakör betöltésének kezdete: 2017. augusztus 1.

A jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások

  • fényképes szakmai önéletrajz
  • motivációs levél
  • végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A  jelentkezés módja

Postai úton: a Déri Múzeum címére történő megküldéssel (4026 Debrecen, Déri tér 1. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot:  445 /2017., valamint a munkakör megnevezését: Kurátorasszisztens.

Elektronikus úton: Polgár Ildikó részére az allaspalyazat@derimuzeum.hu e-mail címre.

Jelentkezési határidő: 2017. július 20.

Az álláshirdetés elbírálásának határideje: 2017. július 24.

Az álláshirdetés közzétételének helyei