A debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központ 2019 nyarán nyíló kiállításához családtörténeteiket szívesen elmesélő jelentkezőket keresünk, akik vállalnák, hogy a tárlat – illetve a kurátor és a művészek – kedvéért öt hónapon keresztül részt vesznek egy workshopon is.

Az augusztusban nyíló kiállításon kortárs képzőművészek munkái mellett – azokkal élő kapcsolatban és párbeszédben – szeretnénk bemutatni Debrecenhez és a régióhoz kapcsolódó családi történeteket. A 2019 januárjában induló, öt hónapos workshop alatt összesen hat alkalommal találkozunk a jelentkezőkkel a MODEM-ben, egy-egy ilyen – hétvégi – alkalom viszont legalább négy órán át tart majd.

A projekt célja olyan családi történetek felkutatása, amelyek illeszkednek a kiállítás szándékához. Olyan történeteket keresünk, amelyeknek a szűkebb családot érintő mondanivalóján túl tágabb körben is értelmezhető üzenete van – ez lehet a történelmi események saját, illetve az adott család történetén keresztül bemutatható üzenet, és lehet olyan, amelyik a családi legendáriumból kilépve általánosabb, időtlenebb eseményeket, sokak számára érdekesnek bizonyuló embereket mutat be vagy fed fel. Ezeket a történeteket az emlékezés és az archívum, az emlékezés és a történelem, az emlékezés és a kulturális emlékezet, a rituális és írásba foglalt emlékezet fogalompárjainak megértésén és a saját családi vizuális archívumra vonatkoztatva szeretnénk előhívni. Mindeközben azt a kérdést is felvetjük a projekten együtt dolgozók történeteiben, hogy miként jöhet létre kapcsolat a mikrotörténetek, illetve a felületes szemlélő által elszigeteltnek érzékelt emberi csoportok, valamint maguk az elsőre akár „felületesnek” számító szemlélők között.

A projekt másik célja, hogy a felfedje, miért lehet érvényes és érdekes egy ilyen történetből vagy akár csak egyetlen képből kibontott gondolkodási folyam bemutatása egy kortárs művészeti projekt keretein belül. Hogyan kapcsolódik és vonatkozik a kortárs művészet az első pillantásra hétköznapinak tűnő eseményekhez is. A projekt, a családi történet apropóján keresztül segít betekinteni az alkotói folyamatok metódusaiba és gyakorlatába, és betekintést nyújt abba, hogy miként is fogalmazhatjuk meg a mai kor audiovizuális, technológiai eszközeivel a családi fotóalbumokban lapuló, onnan kiolvasható és az élő emlékezetből felidéződő történeteket.

A jelentkezőktől egy 1500 karakteres „Miért jelentkezem erre a projektre?” munkacímű összefoglalót várunk. A szöveghez maximum 4 beszkennelt családi képet is kérünk csatolni. A projektben részt vevők 2019-től a MODEM örökös látogatóivá válnak, a részvételt névre szóló (sok)éves bérlettel köszönjük meg.

A jelentkezés határideje: 2019. január 31.

A workshopot Don Tamás kurátor valamint Pettendi Szabó Péter képzőművész és egyetemi oktató vezeti.

A workshop minimális létszáma 15 fő.

További információ: don.tamas.milan@gmail.com