A József Attila Kör és a KULTer.hu kortárs kulturális portál által rendezett konferenciasorozat hatodik, Metakritika című állomásának újra a debreceni MODEM ad otthont október 1314-én. 

Fontos, és alighanem szükségszerű, hogy a kritikusi szakma időről időre rákérdezzen saját tevékenységére, a kulturális és tudományos életben betöltött szerepére, arra, hogy mit jelent a tudásközvetítés és -szervezés ezen formája az eltérő diszciplínák önértelmezése, működésmódja és folytonossága szempontjából. Ennek kíván fórumot teremteni a KULTOK VI. – Metakritika című konferencia.

A tervezett – témához szorosan kapcsolódó – 15 perces előadások pontos címét és a hozzájuk tartozó 5-8 soros rezümét (a képviselt intézet/kutatóműhely nevével együtt) a következő e-mail címre várjuk: kulterportal@gmail.com, a jelentkezés határideje 2017. augusztus 29. (kedd). A nem debreceni előadók számára tudunk szállást biztosítani, az útiköltséget megtérítjük, illetve közös ebéddel és/vagy vacsorával készülünk.

A rendezvény célkitűzése kettős: egyrészt magát a kritika műfaját állítja a kritikai reflexiók központjába, egyúttal fórumot teremt a különböző tudományterületek, intézményrendszerek és művészeti ágak (irodalom, képzőművészet, színház, építészet, festészet, zene, tánc, sport, divat stb.) értelmezőinek és értelmezői praxisainak a találkozásához, hogy az eltérő célok és kihívások, sajátosságok és különbözőségek felmutatásakor termékeny párbeszéd alakulhasson ki a kritikai véleményalkotás mibenlétéről, kihívásairól és dilemmáiról.

Fontosnak tartjuk az előző évekhez hasonló, produktív viták megalapozását, ezért idén olyan előadásokat várunk, amelyek a hazai, illetve a nemzetközi tudományos és kulturális élet tudásközvetítő és -szervező intézményeit, fórumait, médiumait vizsgálják.

Az előadásokat a kérdéskörökhöz kapcsolódó kerekasztal-beszélgetések követik, ahol a kritika elméleti és gyakorlati aspektusaival foglalkozó szakemberek osztják meg tapasztalataikat a közönséggel, illetve a szakmai programokon kívül az előző évekhez hasonlóan megvalósulnak irodalomnépszerűsítő projektek és társművészeti események is a kétnapos konferenciához kapcsolódóan.