A rendszerváltás és évfordulója, a kelet-közép-európai identitáskeresés, az oral historyk, a közönség bevonása, továbbá közösségi együttműködéseken alapuló projektek és különböző túlélési stratégiák – mániák – állnak a MODEM 2019-es szakmai programjának középpontjában. Rendhagyó módon megkíséreljük az egész év tematikai egységbe fogását, olyan hangsúlyos irányok kijelölését és ezek alátámasztását kiállításainkkal, egyéb programokkal, amelyek révén kirajzolódik a MODEM sajátosan modemes arca. 2019 tematikai fővonalát a rendszerváltás évfordulója adja. Mindeközben nem feledkezünk meg a közönségbarát, széles rétegeket érdeklő klasszikus anyagok (kortárs módon történő) bemutatásáról és Csontváry halálának 100. évfordulójáról sem.

A kiállítások mellett jó pár formabontó kezdeményezést is tervezünk az idei évre, szakítunk többek között a hagyományos megnyitó ceremóniákkal (és megnyitókkal), egységesítjük a belépőt és külön gondolunk a helyiekre, illetve az iskolásokra is. Ez utóbbiak értelmében 2019-től a MODEM kiállításai nyitónapokkal és ezekhez kötődő egész/félnapos programsorozatokkal indulnak, a sokféle belépőt felváltja az egy típusú, mindenre érvényes jegy, a debreceniek pedig a belépőt 20%, az éves bérletet pedig 40% kedvezménnyel vásárolhatják meg. A debreceni általános és középiskolások számára továbbra is biztosítjuk, hogy különbusszal és ingyen utazhassanak a MODEM-be, gyakorlatilag háztól házig.

 

Tervezett (illetve jelenleg látható) kiállításaink:

Designrezisztencia

Debreceni Nemzetközi Művésztelep 2018

Kurátorok: Csontó Lajos, Horányi Attila, Süli-Zakar Szabolcs

november 10. – 2019. január 27.

A 2018-as Debreceni Nemzetközi Művésztelep meghirdetésekor két önmagában is komplex fogalmat szorítottunk egy valójában nem létező szóösszetételbe. Szándékunk az volt, hogy e fogalmak a sűrítés révén még intenzívebben egymásra vonatkozzanak és ezáltal radikalizálják az egy évvel korábban megkezdett gondolatmenetet. 2018-ban a dizájnnal szembeni ellenállásból indultunk ki.

Tisztelt Németh Lajos Professzor! Az Antal–Lusztiggyűjtemény 50 éves!

Kurátor: Nagy T. Katalin

december 1. – 2019. február 17.

A debreceni Antal−Lusztig-gyűjtemény tulajdonosa, Antal Péter 1968-ban szerezte meg az első festményt, melyet aztán az elmúlt 50 esztendőben több ezer kép, szobor, grafika, installáció, iparművészeti és régészeti tárgy követett. Ugyanebben az évben, 1968-ban jelent meg Németh Lajos művészettörténész Modern magyar művészet című könyve, melyhez hasonló elemző, értékelő és összefoglaló mű a XX. századi magyar művészetről, azóta sem született.

 

Kísérlettől a művészetig: Man Ray fotográfiái

Kurátor: Petrányi Zsolt

december 9. – 2019. február 24.

Kísérlettől a művészetig: Man Ray fotográfiái címmel december 8-án a modern fotográfiai nyelvezet egyik legnagyobb alakjának és alakítójának tartott Man Ray (eredeti nevén Emmanuel Radnitzky) képeiből nyílt izgalmas tárlat a földszinti kiállítóterünkben. A kiállítás áttekintést nyújt a huszadik századi fotográfiai kulcsalakjának számító amerikai művész fényképészeti munkásságáról a kísérleti művektől a szürrealizmust idéző divatfotóig.

Megy, Megáll, Marad / Go, Stop, Stay

Kurátorok: Szalai Kata, Vojnits-Purcsár Vító

február 16. – május 5.

Állva, mozdulatlanul nekivágni a világnak, annak az útnak, melynek hiányzik a kezdő- és végpontja, nincs visszatérés, és hely sincs, ahová el lehetne jutni. A rágondolás ­– függetlenül a létezésétől – olyan erős tény, hogy kizár minden spekulációt, mégis titokzatos marad. Egy elérni kívánt pont, a láthatatlan bolyongások színtere, ahol maradni érdemes, ahol állni kell.

Kiállító művészek:  Ana Petrović (HR),  Céline Struger (AT), Eva Petrič (SLO),  Ilauszky Tamás (H), Makra Zoltán (H), Martin Piaček (SK), Palatinus Dóra (H), Roland Wegerer (AT),  Silvia Amancei & Bogdan Armanu (RO), Szabó Eszter Ágnes (H), Tatjana Milutinović Vondraček (SRB)

Edukációs projekt

Az elmúlt 30 év képzőművészete

Kurátor: Mélyi József, Don Tamás, művészetpedagógus: Szabics Ágnes

március –

A rendszerváltás harmincadik évfordulóján a MODEM hároméves oktatási projektet indít, amely elsősorban a középiskolásokat ismerteti meg az elmúlt három évtized magyar képzőművészetével. A projekt során az 1989-2018 közti időszak minden évéből kiválasztunk egy-egy magyar műalkotást, amelyekről a korszakkal foglalkozó művészettörténészek és elméleti szakemberek – múzeum-pedagógusokkal és középiskolai tanárokkal közösen kialakított szempontrendszer figyelembevételével – átfogó elemzéseket írnak. A műveket a MODEM egy-egy hónapra kiállítja. A harmincrészes sorozat három év múltán az egyes kiadványokból összefűzött kötettel zárul.

 

Újraírható történetek…

Roters & Szolnoki: Hackeld a múltat! és Keserue Zsolt: Nemzeti Tankönyv Projekt című kiállítása

Kurátorok: Szíjártó Zsolt, Készman József

március 23. – július 7.

Roters & Szolnoki: Hackeld a múltat! című, módszeresen felépített projektjének középpontjában az a kérdés áll, mit jelent az egyén és a kollektív identitás létrehozása a XX. század sokszor viharos társadalmi-történeti körülményei között. A Keserue Zsolt által létrehozott és irányított Nemzeti Tankönyv Projekt a kritikai gondolkodás és reflexiós képesség fejlesztésére koncentrál a történelmi emlékezet nemzetenként eltérő és gyakran egymásnak ellentmondó narratíváinak összehasonlításával.

Mánia. Csendes stratégiák

Benczúr Emese, Imre Mariann, Szíj Kamilla, Szira Henrietta, Tarr Hajnalka

Kurátor: Simon Andrea

április 6. – június 23.

A mánia a világgal szembeni stratégia az életben maradásért. A csoportban részt vevő művészeknél a mánia a műveik eszköztára és belső logikája: munkafolyamata aprólékos, lassú, elmélyült, monoton. Alkotásaik megjelenésükben és anyaghasználatukban nagyon különbözőek, mégis, saját alkotói belső nyelvezetük hasonló alapokra épül. Ez a mánia jegyeit hordozza magán. A kiállításhoz széleskörű közösségi projekt kapcsolódik, társadalmi párbeszédet kezdeményezve, hogy mások is osszák meg velük, velünk mániáikat.

 

Hangfegyverek

Fiatal kurátori kiállítás

Kurátor: Lőrinczy Lia

május 25. – augusztus 4.

A kiállítás a fiatal, pályakezdő kurátoroknak kiírt pályázat eredménye. A három pályakezdő hangművész – Krasz Ádám, Jeneses Ádám és Kophelyi Dániel – a MOME és a Képzőművészeti Egyetem egykori és aktív hallgatója. A tárlat missziója többek között, hogy fiatalos hangnemben, diszkurzív, interaktív módon és közérthetően mutassa be az itthoni kortárs képzőművészetben háttérbe szoruló médiumot. A koncepció a háborúkban, terrorcselekményeknél és fegyverkezésnél használt „szónikus fegyverek“ köré csoportosul – történelmi és fiktív példákból kiindulva. A térben megjelenik majd egy csoportosan elkészített interaktív központi installáció és egy-egy egyéni hanginstalláció. A tárlat kapcsán workshopokat, performanszokat, múzeumpedagógiai programokat, előadásokat szervezünk lehetőség szerint debreceni hangművészek, zenészek és iskolák bevonásával.

Panel

Kurátor: Süli-Zakar Szabolcs

augusztus 3. – november 17.

A MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ 2019-es kiemelt kiállítása a PANEL, amely Debrecen és a régió elsősorban paneles technológiával épült lakótelepeit kutatja, interdiszciplináris módszerekkel, a tudomány, építészet és a művészet eszközeivel, Debrecen lakosságának aktív megszólításával. Legfőbb kérdésünk, hogy az egykori keleti blokk városképi arculatát mai napig jelentősen meghatározó bérházak (Magyarországon közel 788 ezer lakás található panelépületben, ezekben él a lakosság ötöde.) milyen hatással vannak társadalmunkra, közösségünkre s az egyénre, sőt érzékszerveinkre, gondolkodásmódunkra – milyen a panel színe, szaga, tapintása? Létezik-e lakótelepi/panel identitás, létezik-e olyan fogalom: PANELSÉG?

 

Család

Kurátor: Don Tamás

augusztus 17. – november 3.

A kiállítás történelmi, társadalmi és személyes történetek felől közelít a témához, és három részből épül fel: az elsőben olyan képzőművészek készítenek új műveket, akik munkásságuk során már foglalkoztak a család témájával. Miután a kortárs irodalomban is hangsúlyosan jelen van a téma, így fontos, hogy az irodalom is megjelenjen a kiállításon. Nem csupán az egyes szövegeket mutatjuk be, hanem különböző művészeti ágban tevékenykedő művészek fogják feldolgozni az általuk kiválasztott verset egy másik médiumban. Az utolsó szakaszban a Pettendi-Szabó Péter által tartott féléves workshop eredményeit fogjuk bemutatni, amelynek résztvevői debreceni, illetve környékbeli személyek, akik érdeklődnek a családi fotók iránt.

Csontváryról másként

Kurátorok: Végvári Zsófia, Éliás István

október 19. – 2020. február 9.

A magyar művészettörténet legrejtélyesebb és egyik legismertebb alakja Csontváry Kosztka Tivadar. Művészete különböző síkokon értelmezhető, s mivel önéletírása szűkszavú, titkait a festményei őrzik. A rafinált anyaghasználat, a kompozíciós ismeretek, a parafrázisok bemutatása, az önábrázolások sora újabb ajtót nyitnak Csontváry megismerésére. A kiállítás Csontváry halálának századik évfordulóján új információkkal szolgál a művész életéről és festészetéről. A korszerű technológiai vizsgálatokra, eddig nem ismert Csontváry-alkotásokra és a legfrissebb kortörténeti dokumentumokra épülő tárlat a legújabb kutatások nyilvánosságra hozásával emlékezik meg a festőről.