Szakmailag rendhagyó és egyedülálló formában, szervezetileg pedig a régi-új felállásban folytatjuk a munkát 2018-ban: a MODEM hosszú távú tervein egy ötfős művészeti tanáccsal és megújult kurátori csapattal dolgozunk, a művészeti központ mintegy négyezer négyzetméteres terének programozása, az épület üzemeltetése pedig újra a Modem Kft. feladata. A művészeti tanács tagjai: Angel Judit, Csontó Lajos, Készman József, Süli-Zakar Szabolcs és Vincze Ottó.

A MODEM – és Debrecen – földrajzi elhelyezkedése, infrastrukturális adottságai, továbbá kulturális törekvései egyaránt arra predesztinálják a művészeti központot, hogy tudatosan vállalja fel a régiós centrum, a regionális művészeti központ szerepet. A következő hónapok és évek során módszeresen és tudatosan felépítve, lépésről lépésre szeretnénk eljutni oda, hogy valóban egy határokon átívelő kulturális kapcsolatokkal bíró, nemzetközi érdeklődésre számot tartó, jelentős (befogadói és alkotói) vonzerővel bíró interregionális művészeti centrummá váljon a MODEM. A tudatos építkezés során arra törekszünk, hogy módszeresen végigjárjuk az utat horizontálisan és vertikálisan egyaránt – a lokálistól a regionálison, országoson át az interregionális hatókörig. A helyi beágyazottság, az alapok megteremtése elengedhetetlenül fontos, ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy a MODEM valóban alkalmas és képes egy jóval határon átnyúló kapcsolati háló kiépítésére, a nemzetközi színtéren való megjelenésre. Mindennek érdekében nem csupán szervezetileg, technikailag kell megújulnunk, de szakmai téren is elengedhetetlenné vált a léptékváltás és a (kurátor)szakmai hiányok megoldása. Mindezeket figyelembe véve 2018-tól mind működésében, mind a szakmai irányítás-iránymutatás tekintetében rendhagyó (és országosan is egyedülálló) formában folytatja a munkát a Modem Kft. és a MODEM. A korábbi évek bizonytalanságaira reflektáló új struktúra szakmai alapja egy neves, hazai és határon túli kiállítóhelyeken és egyetemeken dolgozó kurátorokból, képzőművészekből álló művészeti tanács. Vezető kurátor helyett egy demokratikus elveken alapuló, iránymutató csapat, egy magasan kvalifikált, a hazai és a nemzetközi szcénában is elismert, ugyanakkor vagy Debrecen, vagy a MODEM, vagy az önmagában a fővárostól független, mégis legitim működési forma iránt elkötelezett szakemberekből álló ötfős művészeti tanács támasztja alá és támogatja a MODEM szakmai munkáját. A tanáccsal közösen dolgozik a januártól megújuló (bár továbbra is kis létszámú) kurátori csoport azon, hogy a MODEM-nek kialakuljon az a markáns elképzelése és arca, amitől a MODEM (mint brand és mint intézmény is) MODEM lesz. A léptékváltás új szakmai irányt is tükröz: az elmúlt hetekben kijelöltük azt az utat, amelyet bejárva szeretnénk elérni, hogy a MODEM 2020-ra valóban regionális (és interregionális) művészeti központ legyen, kelet-európai, kelet-közép-európai művészeti centrummá váljon. Ehhez négy fő elvet és irányvonalat határoztunk meg: 1, regionalitás – identitás – kitekintés; 2, kortárs akusztikák (beleértve az oral history, a közösségi művészet, a public art műfaját is); 3, oktatás – intermedialitás – interdiszciplinaritás; 4, jövő – fiatalok – integráció. Valamennyi elvhez szorosan kapcsolódik továbbá egy nagyon komoly rezidensprogram, amely kölcsönösségi alapon működve segíti elő a debreceni művészek bekapcsolását a határon túli, nemzetközi tendenciákba, illetve a határon túli, nemzetközi művészeket vonzanánk ide és kapcsolnánk össze a lokális és regionális törekvésekkel.

A közgyűlés 2017. november 23-i határozata értelmében 2018 januárjától a Modem Kft. üzemelteti a MODEM galériát, aminek következtében 17 státusz, továbbá az épület 3980,35 négyzetmétere a Modem Kft.-hez került. 2018 tavaszán indulunk a megújuló Ady parkkal, és idén újra megrendezzük – a tavaly hagyományteremtő szándékkal indított – PAD utcafesztivált.

A művészeti tanács tagjai:

Angel Judit: 10 évig az Aradi Művészeti Múzeum főmunkatársa, majd a Műcsarnok kurátora. Művészettörténész. Ösztöndíjasként dolgozott Bécsben és New Yorkban. 2013 óta a tranzit.sk (öt országot összefogó kortárs hálózat szlovák részének) vezetője Pozsonyban.

Csontó Lajos: az egri Eszterházy Károly Egyetem Média és Design Tanszékének vezetője, egyetemi docens, Munkácsy-díjas képzőművész.

Készman József: a Nyugat-magyarországi Egyetem Vizuális Művészeti Tanszékének oktatója, a Ludwig Múzeum kurátora. Művészettörténész.

Süli-Zakar Szabolcs: az egri Eszterházy Károly Egyetem Média és Design Tanszékének egyetemi adjunktusa, képzőművész.

Vincze Ottó: Munkácsy-díjas képzőművész, a szentendrei Vajda Stúdió elnöke, 7 évig a szentendrei főépítészi tervtanács művészeti tanácsadója.