Megnyílt a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének jubileumi kiállítása. A tárlat november 22-ig látható a járványügyi előírások betartása mellett; a belépés ingyenes. A Dürer nevét viselő, 2000 őszén alakult művészeti egyesület már létrejötte idején jóval többre vállalkozott annál, mint hogy pusztán baráti és szakmai kapcsolatokat erősítő szervezetként működjön. A névválasztás szimbolikájában egyfelől azon klasszikus grafikai értékek tisztelete mutatkozik meg, amelyek évszázados hagyományokban gyökereznek Európában, hazánkban és a grafika műfaját a nyomdászattal és a felvilágosult oktatással a kezdetektől szorosan összekapcsoló Debrecenben. Másfelől szellemi folytonosságot teremt a 20. század 30-as éveiben a városban működő, grafikusokat és gyűjtőket összefogó Ajtósi Dürer Céh tevékenységével.

A folyamatos alkotómunka támogatásán túl a GADE küldetésének lényege a grafika művelésének népszerűsítése, a műfaj életben tartása és sokszínűségének megőrzése. Ebben a hagyományos technikai felosztás (magas-, mély- és síknyomás) minden eleme megjelenik – különös tekintettel a linómetszésre, a rézkarcra és a litográfiára. Üde színfolt a ma már ritkán használt technika, a mezzotinto megjelenése a tagság körében. Az európai grafika ötszáz éves történetében kanonizált sokszorosító technikák mellett az egyesület természetes módon fogadta be a modern kori törekvéseket a művészi igényű számítógépes grafikák formájában.

Két évtizedes jelenlétünk és munkánk alapján időszerűnek látjuk egy saját gyűjtemény létrehozását – utalva az egykori Ajtósi Dürer Céh működésének gyűjtői jellegére –, teljessé téve a szellemi folytonosságot. Ez a szándékunk példaértékű és egyben hiánypótló lehet, hiszen a kortárs grafika szervezett, közgyűjteményi formában való szakszerű gyűjtése országos szinten is sok kívánnivalót hagy maga után. Lokális szinten pedig figyelemfelhívásnak tekinthető az egyesületi keretek között létrejövő kollekció: az utóbbi évtizedek városhoz kötődő kortárs művészetének koncepciózus gyűjtése, feldolgozása és bemutatása stabil intézményi háttér hiányában.

A most látható kiállítás munkáinak túlnyomó része erre az alkalomra készült szabadon értelmezhető, csupán néhány megkötést tartalmazó koncepció mentén. Ezek formai, külsődleges jegyeket határoztak meg és nem tartalmiakat. A szabadon választható médiumok lehetővé tették korábbi darabok nagyméretű printekre váltását, amelyek így új megjelenést, ezzel új képi hatást nyertek. Az ily módon létrejött grafikai anyag igen változatos, számos (egyedi és sokszorosítható) eljárás szemlélhető egymás mellett, jól reprezentálva az egyesület tagjainak különböző művészi attitűdjét, szakmai irányultságát és elkötelezettségét. Az előbb vázolt grafikai gyűjtemény fontos részét jelenti majd az a válogatás, amely e kiállítás anyagából származik valamennyi kiállító művész felajánlásaként.

Tamus István – grafikusművész, GADE-elnök

Fátyol Zoltán – festő- és grafikusművész, GADE-alapító tag

Kónya Ábel – képzőművész, GADE-alelnök

A kiállítás hétfő kivételével minden nap 10 és 18 óra között látható. Október 25-én, vasárnap 10 és 16 óra között várjuk a művészetkedvelőket. A belépés ingyenes.