A Keserue Zsolt által létrehozott és irányított Nemzeti Tankönyv projekt és kiállítás a kritikai gondolkodás és reflexiós képesség fejlesztésére koncentrál a történelmi emlékezet nemzetenként eltérő és gyakran egymásnak ellentmondó narratíváinak összehasonlításával.

A MODEM-ben látható Nemzeti Tankönyv olyan, együttműködésen alapuló művészeti kezdeményezés, amely a nemzeti identitás, a történeti múlt kérdését a kritikai pedagógiasegítségével értelmezi újra. A Nemzeti Tankönyv egy szimbolikus értékű műtárgy, egy kollázskönyv, amely a külföldi tankönyvekből kivágott releváns szöveg- és képanyagot felhasználva, időrendben mutatja be a magyar történelem eseményeit.

A projekt alapjául szolgáló, külföldi középiskolai történelemtankönyveket tartalmazó archívum 2010 óta folyamatosan épül. Az archívumi anyag magyar történelemmel foglalkozó részeit rendszeres workshopokon közösen dolgozzák fel a középiskolások és történelemtanáraik, összehasonlítva a történelmi emlékezet nemzetenként eltérő és gyakran egymásnak ellentmondó narratíváit.

A projekt a későbbiekben egy további elemmel bővült, a középiskolások aktív részvételével létrejött egy ún. sztereotípia gyűjtemény.  A projektben résztvevő diákok külföldi ismerőseiktől magyarokról szóló sztereotípiákat gyűjtöttek, amelyeket művészeti produktumok (rajzok, plakátok, makettek) segítségével vizualizáltak és kiállításokon mutattak be. A többéves kutató- és feldolgozó munka legfontosabb eredményeit egy funkcionális honlap foglalja össze.

A Nemzeti Tankönyv projekthez kapcsolódóan a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium animáció és mozgókép szakos diákjai a sztereotípia fogalmát vizsgálták és készítettek önálló műveket. A kiindulást a Keserue Zsolt által szervezett sztereotípia-gyűjtő workshop elméleti kutatása jelentette, amelyet három alkalommal végeztek a projekt önkéntesei a Sziget Fesztiválon.

Farkas Gergely – Szemán Bence László, Egyetértés, videóinstalláció, 2019

A többoldalas adatokat a diákok először átolvasták, közösen értelmezték, majd a kapott információkat felhasználva hozták létre saját reflexiójukat. Technikailag a művek különböző médiumokban valósultak meg – (video)installáció, animáció, plakát, könyv –, így a résztvevők sokféle megközelítést kipróbálhattak, egyéni vagy csoportos munkában. A végleges anyag a művészeti pálya kezdetén álló legfiatalabb generáció látásmódját és véleményét tartalmazza, amely érzékeny, kritikus vagy akár humoros tükröt mutat felénk. A SZTEREOTÍPIA REMIX workshop fél éven keresztül tartott a kiállítás időpontjáig.

A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium diákjai az egész Nemzeti Tankönyv munkafolyamatát végigkísérték, a művek létrehozásától egészen az installálásig.

Résztvevők:
Balogh Ágoston Csongor
Böszörményi Csilla
Éliás Tamás
Farkas Gergely
Galsi Angelika
Jámbor Imre
Kovács Gergő
Mikó Ramóna
Pataki Zsolt
Pianovszky Noémi Diána
Seres Ákos Zoltán
Szalmen Renáta
Szemán Bence László
Tar Tímea Patrícia
Tóth Anna
Tóth Evelin
Tóthfalusi Petra
Vígh Péter
Zsólyomi Bernadett Anikó

Workshopvezető:
Váczi Lilla Éva