A Déri Múzeum pályázatot hirdet a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ kurátori munkakörének betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján.

Általános információk

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Hunyadi utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A MODEM szakmai programjába illeszkedő kortárs kiállítások kurátori, társkurátori vagy kurátorasszisztensi feladatainak ellátása. A MODEM-ben megvalósuló külső kurátor vagy más intézmény által létrehozott tárlatok asszisztensi, kapcsolattartási feladatai. A kiállításokhoz kapcsolódó logisztikai és gazdasági háttérmunka szakmai segítése, támogatása. A MODEM szakmai programjához kapcsolódó művészetpedagógiai program támogatása, esetenként az abban való közvetlen részvétel. A kiállításokhoz kapcsolódó szakmai programok kidolgozásában és megvalósításában való közvetlen részvétel (pl.: tárlatvezetések, szakmai gyakorlatok, beszélgetések, konferenciák stb.). A kiállítási programhoz kapcsolódó szakmai szövegek, dokumentációk készítése, illetve ellenőrzése azok installációs és kommunikációs szükségletei alapján. Kapcsolattartás a szakmai sajtóval, a cikkírók munkájának segítése, esetlegesen saját publikációk írása a MODEM szakmai munkájával kapcsolatban. A MODEM szakmai programjához kapcsolódó, illetve amellett párhuzamosan megvalósuló társművészeti és egyéb kulturális rendezvények, programok támogatása, az azokat szervezők szakmai segítése. Kapcsolattartás a társintézményekkel, részvétel szakmai programokon – a MODEM szakmai munkájának képviselete művészeti fórumokon.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek

 • Főiskolai/egyetemi, művészeti szakirányú végzettség
 • Kortárs művészeti kiállításokhoz kapcsolódó szakmai munka (legalább 3–5 év szakmai tapasztalat)
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • Kurátori vagy művészettörténészi végzettség
 • Pedagógiai végzettség
 • Angol nyelv magas szintű szakmai ismerete

Elvárt kompetenciák

 • Megbízhatóság, precíz, gyors és önálló munkavégzés
 • Kreativitás, problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai
 • A Kjt. 20/A §(5) bek.b) pontja alapján a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Elbírálás, munkába állás

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2017. június 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 22.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton (a pályázatnak a Déri Múzeum címére történő megküldésével [4026 Debrecen, Déri tér 1.]. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 323/2017 , valamint a munkakör megnevezését: kurátor) vagy elektronikus úton (Polgár Ildikó részére az allaspalyazat@derimuzeum.hu e-mail címen keresztül).

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel jön létre.